Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 16 results
1.
An indicator of something that needs your attention on the desktop
En indikator for noe som trenger din oppmerksomhet på skrivebordet
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-22
Suggestions:
Ein indikator for noko som treng merksemd på skrivebordet
Norwegian Nynorsk indicator-applet in Ubuntu Lucid package "indicator-applet" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
Located in ../data/GNOME_IndicatorApplet.server.in.in.h:1
2.
Indicator Applet
Indikator miniprogram
Translated by TH on 2010-03-16
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-17
Located in ../data/GNOME_IndicatorApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:715
3.
A unified applet containing all of the indicators.
Et felles miniprogram som inneholder alle indikatorene.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-02-14
Suggestions:
Eit felles miniprogram som inneheld alle indikatorane.
Norwegian Nynorsk indicator-applet in Ubuntu Lucid package "indicator-applet" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in ../data/GNOME_IndicatorAppletComplete.server.in.in.h:1
4.
Indicator Applet Complete
Indikator miniprogram fullført
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-23
Suggestions:
Indikatorminiprogram fullført
Norwegian Nynorsk indicator-applet in Ubuntu Lucid package "indicator-applet" by Rune Gangstø on 2010-03-02
Located in ../data/GNOME_IndicatorAppletComplete.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:721
5.
A place to adjust your status, change users or exit your session.
Et sted for å justere din status, bytte bruker eller avslutte din økt.
Translated by TH on 2010-03-16
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-17
Suggestions:
Ein stad for å endra status, byta brukarar eller avslutta økta di.
Norwegian Nynorsk indicator-applet in Ubuntu Lucid package "indicator-applet" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
Located in ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1 ../src/applet-main.c:536
6.
Indicator Applet Session
Indikator-økt
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-11-17
Located in ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet-main.c:718
7.
Building up install directories. Need a dummy value.
Bygger opp installasjonskatalog. Trenger en startverdi.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-23
Suggestions:
Byggjer opp installasjonskatalogar. Treng ein fiktiv verdi.
Norwegian Nynorsk indicator-applet in Ubuntu Lucid package "indicator-applet" by Rune Gangstø on 2010-01-29
8.
Setting up basic GConf
Setter opp standard GConf
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-22
Suggestions:
Set opp ein standard GConf
Norwegian Nynorsk indicator-applet in Ubuntu Lucid package "indicator-applet" by Rune Gangstø on 2010-01-29
9.
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License version 3, as published by the Free Software Foundation.
Dette programmet er fri programvare: du kan videreformidle og/eller endre det under betingelsene i GNU General Public License versjon 3, som utgis av Free Software Foundation.
Translated by Kjetil Rydland on 2009-09-30
Reviewed by Kjetil Rydland on 2009-09-30
Suggestions:
Dette programmet er fri programvare: du kan gje det vidare og/eller endra det under vilkåra i GNU General Public lisensen versjon 3, som vert gjeven ut av Free Software Foundation.
Norwegian Nynorsk indicator-applet in Ubuntu Lucid package "indicator-applet" by Rune Gangstø on 2010-01-29
Located in ../src/applet-main.c:517
10.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranties of MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
Dette programmet distribueres i håpet om at det kan være nyttig, men UTEN NOEN FORM FOR GARANTI; heller ikke impliserte garantier for SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET eller EGNETHET FOR EN BESTEMT HENSIKT. Se GNU General Public License for flere detaljer.
Translated by Kjetil Rydland on 2009-09-30
Reviewed by Christian Aasan on 2009-10-01
Suggestions:
Dette programmet vert distribuert i håp om at det kan vere til nytte, men UTAN NOKON SOM HELST FORM FOR GARANTI; heller ikkje innblanda garantiar for OMSETNAD, FULLNØYANDE KVALITET eller GAGN FOR EIT FASTSETT FØREMÅL. Sjå GNU General Public License for fleire detaljar.
Norwegian Nynorsk indicator-applet in Ubuntu Lucid package "indicator-applet" by Stig Berggren on 2010-01-29
Located in ../src/applet-main.c:520
110 of 16 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Christian Aasan, Jim Nygård, Kjetil Birkeland Moe, Kjetil Rydland, Morten Müller, TH.