Translations by Alket Rexhepi

Alket Rexhepi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 81 results
1.
Gwibber
2010-06-03
Gwibber
2.
Gwibber Social Client
2010-06-03
Gwibber Klient Shoqëror
3.
Social Client
2010-06-03
Klient Shoqëror
4.
Update your microblog and follow your contacts' statuses
2010-06-03
Perditsoni mikroblogun tuaj dhe ndiqni statusin e kontaktueseve.
5.
Add, edit, and delete your broadcast accounts
2010-06-03
Shto, ndrysho dhe fshij llogarit e ndjekjeve
6.
Broadcast Accounts
2010-06-03
Llogaritë e Transmetimit
7.
Broadcast Preferences
2010-06-03
Preferencat e Transmetimit
8.
Change your broadcast preferences
2010-06-03
Ndryshoni preferencat tuaja të transmetimit
9.
_Reply
2010-06-03
_Pergjigju
10.
View reply t_hread
2010-06-03
Shfaq përgjigjen e k_ërkesës
11.
R_etweet
2010-06-03
R_etweet
12.
_Like this message
2010-06-03
_Pëlqeje këtë mesazh
13.
Liked
2010-06-03
Pelqen
14.
You have marked this message as liked.
2010-06-03
Ju e keni pelqyer kete mesazh
15.
_Delete this message
2010-06-03
_Fshije këtë mesazh
16.
Deleted
2010-06-03
U Fshi
17.
The message has been deleted.
2010-06-03
Mesazhi u fshi.
18.
_Search for a query
2010-06-03
_kërko për një fjalë
19.
View _Message
2010-06-03
Shfaqe _Mesazhin
20.
View user _Profile
2010-06-03
Shfaq _Profilin e përdoruesit
21.
Save to _Tomboy
2010-06-03
Ruaje tek _Tomboy
23.
Social broadcast messages
2010-06-03
Mesazhet e shpërndarjes shoqërore
24.
Send
2010-06-03
Dërgo
25.
_Gwibber
2010-06-03
_Gwibber
26.
_Edit
2010-06-03
_Ndrysho
28.
_Refresh
2010-06-03
_Rifresko
29.
_Search
2010-06-03
_Kërko
30.
_Accounts
2010-06-03
_Llogaritë
31.
_Preferences
2010-06-03
_Parapëlqime
32.
_About
2010-06-03
_Rreth
33.
_Quit
2010-06-03
_Dil
34.
_New Stream
2010-06-03
_Burim i RI
35.
_Close Window
2010-06-03
_Mbyll Dritaren
36.
_Close Stream
2010-06-03
_Mbylle Burimin
37.
Get Help Online...
2010-06-03
Kërko Ndihmë Online...
38.
Translate This Application...
2010-06-03
Përktheje Këtë Program...
39.
Report A Problem...
2010-06-03
Raporto Një Problem
40.
Home
2010-06-03
Shtëpia
43.
Images
2010-06-03
Imazhet
44.
Private
2010-06-03
Vetjake
45.
Sent
2010-06-03
Dërguar
47.
%s has been authorized by Facebook
2010-06-03
%s është autorizuar nga Facebook
48.
<p>Please wait...</p>
2010-06-03
<p>Ju lutemi të prisni...</p>
49.
Facebook authorization failed. Please try again.
2010-06-03
Autorizimi në Facebook dështoi. Ju lutemi ta provoni përsëri.
50.
%(year)d year ago
%(year)d years ago
2010-06-03
%(year)d vit më parë
%(year)d vite më parë
51.
%(day)d day ago
%(day)d days ago
2010-06-03
%(day)d ditë më parë
52.
%(hour)d hour ago
%(hour)d hours ago
2010-06-03
%(hour)d orë më parë
%(hour)d orë më parë
53.
%(minute)d minute ago
%(minute)d minutes ago
2010-06-03
%(minute)d minutë më parë
%(minute)d minuta më parë
54.
Just now
2010-06-03
Thjesht tani
55.
%(sec)d second ago
%(sec)d seconds ago
2010-06-03
%(sec)d sekondë më parë
%(sec)d sekonda më parë