Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
110 of 309 results
1.
Print the GStreamer version
Vypísať verziu GStreamer
Translated by tuharsky on 2008-01-15
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-10-04
Located in gst/gst.c:310
2.
Make all warnings fatal
Chápať všetky varovania ako závažné
Translated by tuharsky on 2008-01-15
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-10-04
Located in gst/gst.c:312
3.
Print available debug categories and exit
Vypísať dostupné ladiace kategórie a skončiť
Translated by tuharsky on 2008-01-15
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-10-04
Located in gst/gst.c:316
4.
Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output
Predvolená úroveň ladenia od 1 (len chyby) po 5 (všetko) alebo 0 (bez výstupu)
Translated by tuharsky on 2008-01-15
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-10-04
Located in gst/gst.c:320
5.
LEVEL
ÚROVEŇ
Translated and reviewed by Jozef Káčer on 2006-08-01
Located in gst/gst.c:322
6.
Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3
Čiarkami oddelený zoznam dvojíc názov_kategórie:úroveň pre nastavenie špecifických úrovní pre jednotlivé kategórie. Príklad: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3
Translated by tuharsky on 2008-01-15
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-10-04
Located in gst/gst.c:324
7.
LIST
ZOZNAM
Translated and reviewed by Jozef Káčer on 2006-08-01
Located in gst/gst.c:327
8.
Disable colored debugging output
Zakázať farebný ladiaci výstup
Translated by tuharsky on 2008-01-15
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-10-04
Located in gst/gst.c:329
9.
Disable debugging
Zakázať ladenie
Translated and reviewed by Jozef Káčer on 2006-08-01
Located in gst/gst.c:332
10.
Enable verbose plugin loading diagnostics
Povoliť podrobnú diagnostiku načítavania zásuvných modulov
Translated by tuharsky on 2008-01-15
Reviewed by Pavol Klačanský on 2008-10-04
Located in gst/gst.c:336
110 of 309 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jozef Káčer, Martin, tuharsky.