Translations by Senko Rasic

Senko Rasic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5193 of 93 results
156.
replaygain album gain
2006-05-18
replaygain album gain
158.
replaygain album peak
2006-05-18
replaygain peak albuma
2006-05-18
replaygain album peak
159.
peak of the album
2006-05-18
najveća glasnoća albuma
163.
language code for this stream, conforming to ISO-639-1
2006-05-18
kod jezika ovog toka, u skladu sa ISO-639-1
164.
image
2006-05-18
slika
165.
image related to this stream
2006-05-18
slika povezana s ovim tokom
197.
specified empty bin "%s", not allowed
2006-05-18
označena je prazna košara "%s", što nije dozvoljeno
198.
no bin "%s", skipping
2006-05-18
nema košare "%s", preskačem
199.
no property "%s" in element "%s"
2006-05-18
nema osobine "%s" u elementu "%s"
200.
could not set property "%s" in element "%s" to "%s"
2006-05-18
ne mogu postaviti osobinu "%s" u elementu "%s" na "%s"
201.
could not link %s to %s
2006-05-18
ne mogu povezati %s sa %s
202.
no element "%s"
2006-05-18
nema elementa "%s"
203.
could not parse caps "%s"
2006-05-18
ne mogu parsirati sposobnosti "%s"
205.
link without sink element
2006-05-18
poveznica bez krajnjeg elementa
206.
no source element for URI "%s"
2006-05-18
nema izvornog elementa za URL "%s"
207.
no element to link URI "%s" to
2006-05-18
nema elementa koji bi povezao URL "%s" sa
208.
no sink element for URI "%s"
2006-05-18
nema krajnjeg elementa za URL "%s"
209.
could not link sink element for URI "%s"
2006-05-18
ne mogu povezati krajnji element za "%s"
210.
empty pipeline not allowed
2006-05-18
prazni cjevovodi nisu dozvoljeni
228.
Failed after iterations as requested.
2006-05-18
Kao što je i zatraženo, nakon iteracija postavljen status 'neuspjelo'.
232.
detected capabilities in stream
2006-05-18
nađene sposobnosti elemenata u toku
255.
Usage: gst-xmllaunch <file.xml> [ element.property=value ... ]
2006-05-18
Korištenje: gst-xmllaunch <datoteka.xml> [ element.osobina=vrijednost...]
257.
ERROR: no toplevel pipeline element in file '%s'.
2006-05-18
GREŠKA: nema glavnog cjevovoda u datoteci '%s'.
259.
ERROR: could not parse command line argument %d: %s.
2006-05-18
GREŠKA: ne mogu analizirati komandnolinijski argument %d:%s.
265.
Got EOS from element "%s".
2006-05-18
Dobio EOS od elementa "%s".
280.
Output status information and property notifications
2006-05-18
Izlazno stanje informacija i obavijesti osobina
287.
Do not install a fault handler
2006-05-18
Nemoj instalirati rukovatelja pogreškama
288.
Print alloc trace (if enabled at compile time)
2006-05-18
Ispiši trag alokacija (ako je omogućeno pri kompajliranju)
290.
ERROR: pipeline could not be constructed: %s.
2006-05-18
GREŠKA: cjevovod ne može biti izgrađen: %s.
291.
ERROR: pipeline could not be constructed.
2006-05-18
GREŠKA: cjevovod ne može biti izgrađen.
292.
WARNING: erroneous pipeline: %s
2006-05-18
UPOZORENJE: greška u cjevovodu: %s
293.
ERROR: the 'pipeline' element wasn't found.
2006-05-18
GREŠKA: nije pronađen element 'cjevovod'.
294.
Setting pipeline to PAUSED ...
2006-05-18
PAUZIRAM cjevovod...
295.
ERROR: Pipeline doesn't want to pause.
2006-05-18
GREŠKA: Cjevovod ne želi pauzirati.
296.
Pipeline is live and does not need PREROLL ...
2006-05-18
Cjevovod je aktivan i ne treba PRIPREMU...
297.
Pipeline is PREROLLING ...
2006-05-18
Cjevovod je u PRIPREMNOM stanju...
298.
ERROR: pipeline doesn't want to preroll.
2006-05-18
ERROR: cjevovod se ne želi pripremiti.
299.
Pipeline is PREROLLED ...
2006-05-18
Cjevovod je PRIPREMLJEN...
300.
Setting pipeline to PLAYING ...
2006-05-18
Postavljam cjevovod na SVIRANJE...
301.
ERROR: pipeline doesn't want to play.
2006-05-18
GREŠKA: cjevovod ne želi svirati.
307.
Setting pipeline to READY ...
2006-05-18
Postavljam cjevovod na SPREMAN ...
308.
Setting pipeline to NULL ...
2006-05-18
Postavljam cjevovod na NEVAŽEĆI...