Translations by Saša Pavić

Saša Pavić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 340 results
~
A partition with used sectors (%1) greater than it's length (%2) is not valid
2009-05-23
Партиција са бројем сектора (%1) већа је од своје величине (%2) је неисправна
~
Choosing the Create button will IMMEDIATELY ERASE ALL DATA on disk %1
2009-03-24
Кликом на Креирај ОДМАХ БРИШЕТЕ СВЕ ПОДАТКЕ са диска %1
~
Because of this you will only have limited access to these devices. Unmount all mounted partitions on a device to get full access.
2009-03-22
Због овога ћете имати ограничен приступ овим уређајима. Демонтирајте све монтиране партиције на уређају за потпун приступ.
~
The kernel is unable to re-read the partition tables on the following devices:
2009-03-22
Кернел је немоћан да поново прочита партиционе табеле на следећим уређајима:
~
rollback last transaction
2009-03-22
врати последњу трансакцију
~
Free Space Preceding (MiB):
2009-03-22
Слободни Простор Претходи (MiB):
~
Free Space Following (MiB):
2009-03-22
Слободни Простор Следи (MiB):
~
Maximum Size: %1 MiB
2009-03-22
Максимална величина: %1MiB
~
Minimum Size: %1 MiB
2009-03-22
Минимална величина: %1MiB
~
New Size (MiB):
2009-03-22
Нова Величина (MiB)
~
DiskLabelType:
2009-03-22
ТипДиска:
~
Sectors/Track:
2009-03-22
Сектори/Стазе:
~
new and old partition have the same size and position -- continuing anyway
2009-03-22
нова и стара партиција имају исту величину и позицију -- свеједно настави
~
updating boot sector of %1 file system on %2
2009-03-22
освежавање бут сектора %1 фајл система на %2
~
new and old file system have the same size -- skipping this operation
2009-03-22
нови и стари фајл систем имају исту величину -- прескачем ову операцију
~
new and old partition have the same size and position -- skipping this operation
2009-03-22
нова и стара партиција имају исте позиције -- прескачем ову операцију
~
new and old file system have the same position -- skipping this operation
2009-03-22
нови и стари фајл систем имају исте позиције -- прескачем ову операцију
~
Applying all listed operations.
2009-03-22
Изврши излистане операције.
~
Choosing the Create button will IMMEDIATELY ERASE ALL DATA on disk %1
2009-03-22
Кликом на Креирај ћете ОДМАХ ОБРИСАТИ СВЕ ПОДАТКЕ са диска %1
~
Applying all listed operations.
2009-03-22
Изврши излистане операције
~
Last Sector:
2009-03-22
Последњи Сектор:
~
First Sector:
2009-03-22
Први Сектор:
~
Total Sectors:
2009-03-22
Укупно Сектора:
~
File System:
2009-03-22
Фајл систем:
~
Minimum Size: %1 MiB
2009-03-22
Минимална величина: %1МиБ
~
New Size (MiB):
2009-03-22
Нова Величина (МиБ)
~
Maximum Size: %1 MiB
2009-03-22
Максимална величина: %1МиБ
1.
Create, reorganize, and delete partitions
2009-03-22
Креирај, препознај и обриши партицију
2.
GParted
2009-03-22
ГПартед
4.
Partition Editor
2009-03-22
Уређивач Партиција
8.
Round to cylinders
2009-03-22
Заокружи на цилиндар
9.
Resize
2009-03-22
Премери
2009-03-22
Промени величину
10.
Resize/Move
2009-03-22
Премери/Помери
2009-03-22
Промени величину/Помери
13.
Create partition table on %1
2009-03-22
Креирај партициону табелу на %1
14.
WARNING: This will ERASE ALL DATA on the ENTIRE DISK %1
2009-03-22
УПОЗОРЕЊЕ: Ово ће ОБРИСАТИ СВЕ ПОДАТКЕ са ДИСКА %1
16.
Advanced
2009-03-22
Напредно
17.
Select new partition table type:
2009-03-22
Изабери тип партиционе табеле:
18.
Paste %1
2009-03-22
Налепи %1
19.
Information about %1
2009-03-22
Информација о %1
20.
Warning:
2009-03-22
Упозорење:
22.
Size:
2009-03-22
Величина:
23.
Used:
2009-03-22
Заузето:
24.
Unused:
2009-03-22
Слободно:
25.
Flags:
2009-03-22
Ознаке:
26.
Path:
2009-03-22
Путања:
27.
Status:
2009-03-22
Статус:
28.
Busy (At least one logical partition is mounted)
2009-03-22
Заузет (Најмање једна логичка патиција је монтирана)
29.
Active
2009-03-22
Активна