Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 57 results
1.
If this is true, Bluetooth devices can send files to the user's Downloads directory when logged in.
Nëse kjo është e vërtetë, pajisja Bluetooth mund të dërgonj skedar në direktorinë e Shkarkimeve të përdoruesit kur të keni hyrë.
Translated and reviewed by Lulzim
Located in ../data/org.gnome.desktop.file-sharing.gschema.xml.in.in.h:6
2.
If this is true, the Public directory in the users home directory will be shared over Bluetooth when the user is logged in.
Nëse kjo është e vërtetë, direktorija publike në direktorinë shtëpi të përdoruesve do të shpërndahet me anë të Bluetooth kur përdoruesi është i futur.
Translated and reviewed by Lulzim
Located in ../data/org.gnome.desktop.file-sharing.gschema.xml.in.in.h:6
3.
If this is true, the Public directory in the users home directory will be shared over the network when the user is logged in.
Nëse kjo është e vërtetë, direktorija publike në direktorinë shtëpi të përdoruesve do të shpërndahet me anë të rrjetit kur përdoruesi është i futur.
Translated and reviewed by Lulzim
Located in ../data/org.gnome.desktop.file-sharing.gschema.xml.in.in.h:2
4.
Share Public directory over Bluetooth
Shpërndaj direktorinë publike me anë të Bluetooth
Translated and reviewed by Lulzim
Located in ../data/org.gnome.desktop.file-sharing.gschema.xml.in.in.h:5
5.
Share Public directory over the network
Shpërndaj direktorinë publike me anë të rrjetit
Translated and reviewed by Lulzim
Located in ../data/org.gnome.desktop.file-sharing.gschema.xml.in.in.h:1
6.
When to accept files sent over Bluetooth
Kur të pranohen skedarët e dërguar me anë të Bluetooth
Translated and reviewed by Lulzim
Located in ../data/org.gnome.desktop.file-sharing.gschema.xml.in.in.h:7
7.
When to accept files sent over Bluetooth. Possible values are "always", "bonded" and "ask".
Kur të pranohen skedarët e dërguar me anë të Bluetooth. Mundesitë janë "Gjithmon", "Bashkangjitura" dhe "Pyet".
Translated and reviewed by Lulzim
Located in ../data/org.gnome.desktop.file-sharing.gschema.xml.in.in.h:8
8.
When to ask for passwords. Possible values are "never", "on_write", and "always".
Kur duhet kërkuar fjalëkalimi. Vlerat e mundëshme janë "never", "on_write", dhe "always".
Translated by Elian Myftiu
Located in ../data/org.gnome.desktop.file-sharing.gschema.xml.in.in.h:4
9.
When to require passwords
Kur kërkon fjalëkalime
Translated by Elian Myftiu
Located in ../data/org.gnome.desktop.file-sharing.gschema.xml.in.in.h:3
10.
Whether Bluetooth clients can send files using ObexPush.
Nëse klientët Bluetooth mund të dërgojn skedarë duke përdorur ObexPush.
Translated and reviewed by Lulzim
Located in ../data/org.gnome.desktop.file-sharing.gschema.xml.in.in.h:5
110 of 57 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Elian Myftiu, Lulzim, Vilson Gjeci.