Browsing Divehi translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Divehi guidelines.
110 of 643 results
1.
Update
އަޕްޑޭޓް
Translated and reviewed by Huxain on 2009-04-29
2.
There is now a combined status menu for instant messaging status, switching user accounts, and exiting Ubuntu.
ވަގުތުން މެސެޖުކުރެވޭގޮތަށް އިނުމަށާއި، ޔޫޒަރ އެކައުންޓްތަކަށް ގޮސްއައިސްވުމަށާއި، އަދި އުބުންޓޫ ނިއްވާލުމަށް.މިހާރު އެއްކޮށްލެވިފައިވާ ސްޓޭޓަސް މެނިޔުއެއް ލިބެން އެބައިން
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-06
3.
This menu will replace the current Quit button. If you click on the "Update" button below your Quit button will be replaced with the new status menu.
މި މެނިޔު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ކުއިޓް ބަޓްންގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެ. ތިރީގައިވާ "Update" ބަޓްން އަށް ކުލިކްކޮށްލައިފިނަމަ ކުއިޓް ބަޓްންގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ އައު ސްޓޭޓަސް މެނިޔު.
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-06
4.
No logout button found
ލޮގް އައުޓް ބަޓްންއެއް ނުފެނުނު
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-06
5.
The logout button can not be found or it is not in the standard location. Please update the panel configuration manually.
ލޮގްއައުޓް ބަޓްންއެއް ނުފެނުނު ނުވަތަ އޭތި ވަނީ އިންނަންޖެހޭ ތަނެއްގައެއް ނޫން. އަމިއްލައަށް ޕެނަލްގެ ކޮންފިގަރޭޝަން އަޕްޑޭޓްކޮށްލާ.
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-06
6.
No session indicator indicator found
(no translation yet)
7.
The session indicator can not be found or it is not in the standard location. Please update the panel configuration manually.
(no translation yet)
8.
Configuration updated
ކޮންފިގަރޭޝަން އަޕްޑޭޓްވެއްޖެ.
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-06
9.
Your panel configuration is updated. Please logout to complete the update.
ޕެނަލްގެ ކޮންފިގަރޭޝަން އަޕްޑޭޓްވެއްޖެ. އަޕްޑޭޓް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ލޮގްއައުޓް ކޮށްލާ.
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-06
10.
Ad_just Date & Time
ގަޑިޔާއި ތާރީޚް ހަމަކުރޭ (_J)
Translated and reviewed by naxim on 2009-06-06
Located in ../applets/clock/clock.c:1731
110 of 643 results

This translation is managed by Ubuntu Dhivehi Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huxain, Inash Zubair, Sofwath, Yasiph, naxim, нахeи.