Translations by k_karatas

k_karatas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
5.
Friends of GNOME
2009-02-17
10.
_Open URL
2009-02-17
URL'i Aç
11.
_Copy URL
2009-02-17
URL'i kopyala
12.
About the GNOME Desktop
2009-02-17
15.
Brought to you by:
2009-02-17
Size ulaştırılmasını sağlayanlar:
20.
Display information on this GNOME version
2009-02-17
Bu GNOME versiyonu hakkında bilgiyi gösterir
22.
GNOME includes most of what you see on your computer, including the file manager, web browser, menus, and many applications.
2009-02-17
GNOME bilgisayarınızda çoğunlukla gördüğünüz:Dosya yöneticisi,web browser,menüler ve binlerce uygumaları kapsar.
24.
GNOME's focus on usability and accessibility, regular release cycle, and strong corporate backing make it unique among Free Software desktops.
2009-02-17
GNOME'un kullanılabilirliğe ve erişim kolaylığına yoğunlaşması:düzenli dağıtım dönemi ve güçlü topluluk desteğine sahip olması,onu Özgür Yazılım dünyasındaki masaüstleri arasında eşsiz kılar.
25.
GNOME's greatest strength is our strong community. Virtually anyone, with or without coding skills, can contribute to making GNOME better.
2009-02-17
GNOME'un en büyük gücü kuvvetli topluluğudur.Sanal dünyada herkes kodlama yeteneği olsun ya da olmasın GNOME'un daha iyi olması için katkıda bulunabilir.
53.
could not find a suitable configuration of screens
2009-02-17
Ekranların uygun bir konfigurasyonu bulunamadı