Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with gnome-codec-install trunk series template gnome-codec-install.

110 of 33 results
1.
Invalid commandline
Rresht komande i pavlefshëm
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../GnomeCodecInstall/Main.py:100 ../GnomeCodecInstall/Main.py:104
2.
The parameters passed to the application had an invalid format. Please file a bug!

The parameters were:
%s
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Parametrat që iu kaluan programit kanë një format të pavlefshëm. Dërgoni një raport gabimi!
Parametrat ishin:
%s
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../GnomeCodecInstall/Main.py:101
3.
Search for suitable plugin?
Të kërkoj për një plugin të përshtatshëm?
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../GnomeCodecInstall/Main.py:112 ../GnomeCodecInstall/Main.py:122
4.
The required software to play this file is not installed. You need to install suitable plugins to play media files. Do you want to search for a plugin that supports the selected file?

The search will also include software which is not officially supported.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Programi i kërkuar për ta luajtur këtë skedar nuk është instaluar. Juve ju duhet të instaloni pluginët e duhur për të luajtur skedarët media. Dëshironi të kërkoni për një plugin që e suporton skedarin e përzgjedhur?

Kërkimi do të përfshijë gjithashtu programe që nuk suportohen zyrtarisht.
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../GnomeCodecInstall/Main.py:113
5.
_Search
_Kërko
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../GnomeCodecInstall/Main.py:120
6.
No package selected
Nuk është përzgjedhur asnjë paketë
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../GnomeCodecInstall/MainWindow.py:49 ../GnomeCodecInstall/MainWindow.py:60
7.
Homepage:
Homepage:
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../GnomeCodecInstall/MainWindow.py:72
8.
Provides:
Jep:
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../GnomeCodecInstall/MainWindow.py:76
9.
Long Description:
Përshkrim i gjatë:
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../GnomeCodecInstall/MainWindow.py:82
10.
Install Multimedia Plugins
Instalo Pluginët Multimedia
Translated by Vilson Gjeci
Located in ../GnomeCodecInstall/MainWindow.py:101
110 of 33 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.