Browsing Albanian translation

11 of 249 results
11.
Could not start the X server (your graphical environment) due to some internal error. Please contact your system administrator or check your syslog to diagnose. In the meantime this display will be disabled. Please restart GDM when the problem is corrected.
E pamundur nisja e serverit X (mjedisi juaj grafik) për shkak të ndonjë gabimi të brendshëm. Vihu në kontakt me administratorin e sistemit ose kontrollo mesazhet e sistemit (syslog) për të zbuluar problemin. Ndërkohë ky ekran do të çaktivizohet. Rinis GDM mbasi të jetë zgjidhur problemi.
Translated by Laurent Dhima
Located in ../daemon/gdm-factory-slave.c:683 ../daemon/gdm-product-slave.c:449 ../daemon/gdm-simple-slave.c:1299
11 of 249 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.