Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
1019 of 249 results
10.
Unable to open session
Nuk jemi në gjendje të hapim sesionin
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../daemon/gdm-factory-slave.c:302 ../daemon/gdm-simple-slave.c:576
11.
Could not start the X server (your graphical environment) due to some internal error. Please contact your system administrator or check your syslog to diagnose. In the meantime this display will be disabled. Please restart GDM when the problem is corrected.
E pamundur nisja e serverit X (mjedisi juaj grafik) për shkak të ndonjë gabimi të brendshëm. Vihu në kontakt me administratorin e sistemit ose kontrollo mesazhet e sistemit (syslog) për të zbuluar problemin. Ndërkohë ky ekran do të çaktivizohet. Rinis GDM mbasi të jetë zgjidhur problemi.
Translated by Laurent Dhima
Located in ../daemon/gdm-factory-slave.c:683 ../daemon/gdm-product-slave.c:449 ../daemon/gdm-simple-slave.c:1299
12.
%s: failed to connect to parent display '%s'
%s: dështoi lidhja me dispaly prind '%s'
Translated by Laurent Dhima
Reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../daemon/gdm-server.c:253
13.
Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist
Serveri do të niset për përdoruesin %s por ky përdorues nuk ekziston
Translated by Laurent Dhima
Located in ../daemon/gdm-server.c:393
14.
Couldn't set groupid to %d
I pamundur caktimi i id së grupit në %d
Translated by Laurent Dhima
Located in ../daemon/gdm-server.c:404 ../daemon/gdm-server.c:424
15.
initgroups () failed for %s
initgroups () dështoi për %s
Translated by Laurent Dhima
Located in daemon/gdm-server.c:403
16.
Couldn't set userid to %d
I pamundur caktimi i id së përdoruesit në %d
Translated by Laurent Dhima
Located in ../daemon/gdm-server.c:416
17.
Couldn't set groupid to 0
I pamundur caktimi i id së grupit në 0
Translated by Laurent Dhima
Located in ../daemon/gdm-server.c:395 ../daemon/gdm-welcome-session.c:574
18.
%s: Could not open logfile for display %s!
%s: E pamundur hapja e file të log për display %s!
Translated and reviewed by Laurent Dhima
Located in ../daemon/gdm-server.c:434
19.
%s: Error setting %s to %s
%s: Gabim gjatë rregullimit %s%s
Translated and reviewed by Laurent Dhima
Located in daemon/gdm-server.c:508 daemon/gdm-server.c:514 daemon/gdm-server.c:520
1019 of 249 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Laurent Dhima, Vilson Gjeci.