Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
14 of 4 results
4081.
Settings can be changed in &brandShortName;'s Preferences.
Context:
mozapps/downloads/settingsChange.dtd
 -*- Mode: Java; tab-width: 4; indent-tabs-mode: nil; c-basic-offset: 4 -*-
Նախընտրանքները կարող են փոփոխել &brandShortName;֊ի կարգավորումներում։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-07-15
In upstream:
Պարամետրերը կարող են փոփոխել &brandShortName;-ի կարգավորումներում:
Suggested by Данило Шеган on 2011-01-12
Located in chrome/en-US/locale/en-US/mozapps/downloads/settingsChange.dtd(settingsChangePreferences.label)
4082.
Settings can be changed in &brandShortName;'s Options.
Context:
mozapps/downloads/settingsChange.dtd
Նախընտրանքները կարող են փոփոխվել &brandShortName;֊ի կարգավորումներում։
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-07-15
In upstream:
Պարամետրերը կարող են փոփոխվել &brandShortName;ի կարգավորումներում:
Suggested by Данило Шеган on 2011-01-12
Located in chrome/en-US/locale/en-US/mozapps/downloads/settingsChange.dtd(settingsChangeOptions.label)
5139.
Algorithm Parameters
Context:
pipnss/pipnss.properties
Ալգորիթմի նախընտրանքները
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-07-15
In upstream:
Քայլաշարի Պարամետրերը
Suggested by Данило Шеган on 2011-01-12
Located in chrome/en-US/locale/en-US/pipnss/pipnss.properties:132(CertDumpParams)
5774.
Settings
Context:
pippki/validation.dtd
Կարգավորումներ
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-07-15
In upstream:
Պարամետրեր
Suggested by Данило Шеган on 2011-01-12
Located in chrome/en-US/locale/en-US/pippki/validation.dtd(validation.advanced.label)
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arne Goetje, Serj Safarian, Данило Шеган.