Translations by ubuntuki

ubuntuki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

132 of 32 results
23.
Facebook only permits {0} photographs per album. Please refine your selection and try again.
2009-11-15
Facebook her albüm için sadece {0} fotoğraflara izin verir. Lütfen seçiminizi düzeltin ve tekrar deneyin.
33.
Visit F-Spot group on Facebook
2009-11-15
Facebook'taki F-Spot grubunu ziyaret edin.
39.
Authorizing Session
2009-11-22
Yetkilendirme Oturumu
45.
Facebook Connection Error
2009-11-15
Facebook Bağlantı Hatası
48.
Auto-confirm Photos
2009-11-15
Fotografları otomatik-doğrula
169.
Available space: {0}, {1}% used out of {2}
2009-11-15
Kullanılabilir alan: {0}, {2}'den {1}% kullanıldı
188.
<b>F-Spot tags</b>
2009-11-22
<b>F-Spot etiketleri</b>
214.
Processing images...
2009-11-15
Resimleri işleme...
229.
Merge another F-Spot collection
2009-11-15
Diğer F-Stop kolleksiyonuyla birleştir
233.
Configure Screensaver
2009-11-15
Ekran koruyucusunu yapılandır
238.
Make F-Spot my screensaver
2009-11-15
F-Spot'u ekran koruyucum yap
239.
Screensaver Configuration
2009-11-15
Ekran koruyucu Yapılandırma
581.
XCF version
2009-11-15
XCF sürümü
722.
System profile
2009-11-15
Sistem profili
760.
F-Spot Preferences
2009-11-15
F-Spot Tercihleri
761.
F-Spot appearance:
2009-11-15
F-Spot görünümü
765.
Store tags and descriptions for photos:
2009-11-15
Depo etiketleri ve fotograflar için tanımlamalar:
827.
Set Page Size and Orientation
2009-11-15
Sayfa Boyutunu Ayarlama ve Yönlendirme
831.
Photos layout
2009-11-15
Fotografların düzenlemesi
838.
Photos infos
2009-11-15
Fotograf bilgileri
839.
Print file name
2009-11-15
Dosya adını bastır
840.
Print photo date
2009-11-15
Fotograf tarihini bastır
841.
Print photo time
2009-11-15
Fotograf zamanını bastır
842.
Print photo tags
2009-11-15
Fotograf etiketlerini bastır
859.
(wrong format)
2009-11-15
(yanlış biçim)
861.
(File read error)
2009-11-15
(Dosya okuma hatası)
865.
(At least one File not found)
2009-11-15
(En az bir Dosya bulunamadı)
866.
Show Photo Name
2009-11-15
Fotograf adlarını göster
867.
Show Date
2009-11-15
Tarih göster
868.
Show Size
2009-11-15
Boyut Göster
871.
Show Camera
2009-11-15
Kamera Göster
872.
Show File Size
2009-11-15
Dosya Boyutunu Göster