Translations by Žygimantas Beručka

Žygimantas Beručka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 1096 results
46.
There was an error when downloading your information from Facebook. Facebook said: {0}
2010-05-24
Klaida atsiunčiant jūsų informaciją iš Facebook. Facebook grąžino: {0}
47.
You are not logged in.
2009-08-11
Jūs neprisijungę.
48.
Auto-confirm Photos
2010-05-24
Automatiškai patvirtinti fotografijas
49.
Caption
2009-08-11
Antraštė
50.
Create a new album
2009-08-11
Sukurti naują albumą
51.
Description
2009-08-11
Aprašymas
52.
Export to Facebook
2009-08-11
Eksportuoti į Facebook...
53.
In this photo
2009-08-11
Šioje fotografijoje
54.
Location
2007-03-04
Vieta
55.
Login
2009-08-11
Prisijungti
56.
Logout
2009-08-11
Atsijungti
57.
Name
2007-08-28
Pavadinimas
58.
Not logged in
2009-08-11
Neprisijungę
59.
Permissions:
2010-05-24
Leidimai:
60.
Stay Connected
2010-05-24
Likti prisijungus
61.
Use an existing album
2009-08-11
Naudoti esantį albumą
62.
Who is this?
2009-08-11
Kas tai?
63.
_23hq...
2009-08-11
_23hq...
64.
_Flickr...
2009-08-11
_Flickr...
65.
_Zooomr...
2009-08-11
_Zooomr...
66.
Authorize
2009-08-11
Nustatyti tapatybę
2008-01-16
Autorizuotis
2008-01-16
Autorizuotis
2008-01-16
Autorizuotis
2006-09-13
Autorizuoti
67.
Return to this window after you have finished the authorization process on {0} and click the "Complete Authorization" button below
2009-08-11
Gavę {0} prieigos teises, grįžkite į šį langą ir spustelėkite žemiau esantį mygtuką „Baigti tapatybės nustatymą“
2008-01-16
Gavę {0} prieigos teises, grįžkite į šį langą ir spustelėkite žemiau esantį mygtuką „Baigti autorizaciją“
2008-01-16
Gavę {0} prieigos teises, grįžkite į šį langą ir spustelėkite žemiau esantį mygtuką „Baigti autorizaciją“
2008-01-16
Gavę {0} prieigos teises, grįžkite į šį langą ir spustelėkite žemiau esantį mygtuką „Baigti autorizaciją“
2007-03-04
Grįžkite prie šio lango, po to, kai gausite {0} prieigos teises, ir spragtelėkite žemiau esantį mygtuką „Baigti autorizaciją“
68.
Complete Authorization
2009-08-11
Baigti tapatybės nustatymą
2006-09-13
Baigti autorizaciją
2006-09-13
Baigti autorizaciją
2006-09-13
Baigti autorizaciją
69.
Logging into {0}
2007-03-04
Jungiamasi prie {0}
70.
Checking credentials...
2006-09-13
Trikrinama tapatybė...
71.
Welcome {0} you are connected to {1}
2009-08-11
Sveiki, {0}, dabar esate prisijungę prie {1}
2007-03-04
Sveiki, {0}, Jūs dabar prisijungę prie {1}
2007-03-04
Sveiki, {0}, Jūs dabar prisijungę prie {1}
2007-03-04
Sveiki, {0}, Jūs dabar prisijungę prie {1}
72.
Sign in as a different user
2006-09-13
Prisijungti kitu naudotoju
73.
Used {0} of your allowed {1} monthly quota
2009-08-11
Naudojama {0} iš jūsų leidžiamos {1} mėnesinės kvotos
74.
Unable to log on
2006-09-13
Nepavyko prisijungti
75.
Waiting for response {0} of {1}
2006-09-13
Laukiama atsako {0} iš {1}
76.
Uploading picture "{0}"
2006-09-13
Siunčiamas paveikslėlis „{0}“
77.
Error Uploading To {0}: {1}
2007-03-04
Siunčiant į {0} įvyko klaida: {1}
78.
Unable to log on.
2006-09-13
Nepavyko prisijungti
79.
F-Spot was unable to log on to {0}. Make sure you have given the authentication using {0} web browser interface.
2007-03-04
F-Spot nepavyko prisijungti prie {0}. Įsitikinkite, kad gavote prieigos teisę naudodami {0} žiniatinklio naršyklės sąsają.
80.
<b>Account</b>
2009-08-11
<b>Paskyra</b>
2006-09-13
<b>Abonementas</b>