Translations by Žygimantas Beručka

Žygimantas Beručka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1096 results
~
Copy Photo
2010-05-24
Kopijuoti fotografiją
~
Imported Tags
2010-05-24
Importuotos žymos
~
Copy
2010-05-24
Kopijuoti
~
_Edit Tag...
2010-05-24
_Keisti žymą...
~
Edit Selected Tag...
2009-08-11
_Taisyti pasirinktą žymą...
~
my photos
2009-08-11
mano fotografijos
1.
_CD...
2009-08-11
_CD...
2.
Transferring Pictures
2006-09-13
Siunčiami paveikslėliai
3.
Transferring picture "{0}" To CD
2006-09-13
Paveikslėlis „{0}“ siunčiamas į CD
4.
{0} of {1}
2006-09-13
{0} iš {1}
5.
Done Sending Photos
2006-09-13
Fotografijos nusiųstos
6.
Transfer Complete
2006-09-13
Siuntimas baigtas
7.
Error While Transferring
2006-09-13
Siunčiant įvyko klaida
8.
Error Transferring
2006-09-13
Siunčiant įvyko klaida
9.
copying...
2009-08-11
kopijuojama...
10.
<b><i>There is some previously scheduled items to write</i></b>
2009-08-11
<b><i>Yra keletas anksčiau suplanuotų įrašymui elementų</i></b>
11.
<b>Photos to Burn</b>
2006-09-13
<b>Rašytinos fotografijos</b>
13.
Create CD
2006-09-13
Sukurti CD
15.
Size of the exported selection:
2009-08-11
Eksportuoto pažymėjimo dydis:
16.
_Browse Previously Scheduled Files
2006-09-13
_Naršyti anksčiau suplanuotas rinkmenas
2006-09-13
_Naršyti anksčiau suplanuotas rinkmenas
2006-09-13
_Naršyti anksčiau suplanuotas rinkmenas
17.
_Export
2006-09-13
_Eksportuoti
18.
_Write only these photos to CD
2006-09-13
Į CD į_rašyti tik šias fotografijas
19.
F_acebook...
2009-08-11
F_acebook...
20.
Waiting for authorization
2010-05-24
Laukiama tapatybės nustatymo
21.
F-Spot will now launch your browser so that you can enable the permission you just selected. Once you are directed by Facebook to return to this application, click "Ok" below.
2010-05-24
F-Spot dabar paleis jūsų naršyklę, kad galėtumėte įjungti ką tik parinktas teises. Kai jums Facebook nurodys grįžti prie šios programos, spustelėkite žemiau esantį mygtuką „Gerai“.
22.
Too many images to export
2009-08-11
Per daug eksportuotinų paveikslėlių
23.
Facebook only permits {0} photographs per album. Please refine your selection and try again.
2010-05-24
Facebook leidžia tik {0} fotografijų albume. Sumažinkite savo pasirinktų fotografijų skaičių ir bandykite dar kartą.
24.
Uploading Pictures
2006-09-13
Išsiunčiami paveikslėliai
25.
Album must have a name
2009-08-11
Reikia nurodyti albumo pavadinimą
26.
Please name your album or choose an existing album.
2009-08-11
Nurodykite savo albumo pavadinimą arba pasirinkite esantį albumą.
27.
Creating a new album failed
2009-08-11
Nepavyko sukurti naujo albumo
28.
An error occurred creating a new album. {0}
2009-08-11
Klaida kuriant naują albumą. {0}
29.
Uploading picture "{0}" ({1} of {2})
2007-03-04
Siunčiamas paveikslėlis „{0}“ ({1} iš {2})
30.
Error Uploading To Facebook: {0}
2009-08-11
Klaida siunčiant į Facebook: {0}
31.
Error
2006-09-13
Klaida
32.
Upload Complete
2006-09-13
Išsiųsta
33.
Visit F-Spot group on Facebook
2010-05-24
Aplankykite F-Spot grupę Facebooke
34.
Waiting for authentication
2009-08-11
Laukiama tapatybės nustatymo
35.
F-Spot will now launch your browser so that you can log into Facebook. Once you are directed by Facebook to return to this application, click "Ok" below. F-Spot will cache your session in gnome-keyring, if possible, and re-use it on future Facebook exports.
2010-05-24
F-Spot dabar paleis jūsų naršyklę, kad galėtumėte prisijungti prie Facebook. Kai Facebook jums nurodys grįžti prie šios programos, spustelėkite žemiau esantį mygtuką „Gerai“. F-Spot įrašys jūsų seansą gnome-keyring podėlyje, jei įmanoma, ir naudos jį ateityje eksportuojant į Facebook.
37.
Error logging into Facebook
2009-08-11
Klaida jungiantis į Facebook
38.
There was a problem logging into Facebook. Check your credentials and try again.
2009-08-11
Problema jungiantis prie Facebook. Patikrinkite savo prisjungimo duomenis ir bandykite dar kartą.
39.
Authorizing Session
2010-05-24
Nustatoma seanso tapatybė
40.
Session established, fetching user info...
2009-08-11
Sukurtas seansas, gaunama naudotojo informacija...
41.
Session established, fetching friend list...
2009-08-11
Sukurtas seansas, gaunamas draugų sąrašas...
42.
Session established, fetching friend details...
2009-08-11
Sukurtas seansas, gaunama draugų informacija...
43.
Session established, fetching photo albums...
2009-08-11
Sukurtas seansas, gaunami fotoalbumai...
44.
{0} {1} is logged into Facebook
2009-08-11
{0} {1} prisijungęs (-usi) prie Facebook
45.
Facebook Connection Error
2010-05-24
Facebook ryšio klaida