Translations by Mantas Kriaučiūnas

Mantas Kriaučiūnas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

136 of 36 results
~
Edit Selected Tag...
2008-04-16
Keisti pasirinktą žymą...
2008-04-16
Keisti pasirinktą žymą...
2008-04-16
Keisti pasirinktą žymą...
249.
Operation failed
2008-04-16
Operacija nepavyko
2008-04-16
Operacija nepavyko
2008-04-16
Operacija nepavyko
250.
Package
2008-04-16
Paketas
251.
Extension Installation
2008-04-16
Plėtinių diegimas
2008-04-16
Plėtinių diegimas
2008-04-16
Plėtinių diegimas
262.
Downloading extensions...
2008-04-16
Siunčiami plėtiniai...
2008-04-16
Siunčiami plėtiniai...
2008-04-16
Siunčiami plėtiniai...
263.
Extension Manager
2008-04-16
Plėtinių tvarkytuvė
2008-04-16
Plėtinių tvarkytuvė
2008-04-16
Plėtinių tvarkytuvė
266.
<big><b>Extension Manager</b></big>
2008-04-16
<big><b>Plėtinių tvarkytuvė</b></big>
2008-04-16
<big><b>Plėtinių tvarkytuvė</b></big>
2008-04-16
<big><b>Plėtinių tvarkytuvė</b></big>
284.
Extension Dependencies:
2008-04-16
Plėtinio priklausomybės:
2008-04-16
Plėtinio priklausomybės:
2008-04-16
Plėtinio priklausomybės:
304.
Extension
2008-04-16
Plėtinys
310.
Loading {0} extension
2008-04-16
Įkeliamas {0} plėtinys
2008-04-16
Įkeliamas {0} plėtinys
2008-04-16
Įkeliamas {0} plėtinys
359.
No way to save files of type "{0}"
2008-04-16
Negalima išsaugoti „{0}“ tipo failų
397.
Copy files to the Photos folder
2008-04-16
Kopijuoti failus į fotografijų aplanką
422.
Original size (possible very large file size)
2008-04-16
Originalus dydis (galimas labai didelis failas)
2008-04-16
Originalus dydis (galimas labai didelis failas)
2008-04-16
Originalus dydis (galimas labai didelis failas)
560.
No permission to delete the file:{1}{0}
2008-04-16
Nėra leidimo ištrinti šį failą:{1}{0}
561.
An error of type {0} occurred while deleting the file:{2}{1}
2008-04-16
Iškilo {0} tipo klaida trinant failą:{2}{1}
667.
Save
Save all
2011-11-16
Įrašyti
Įrašyti viską
672.
Create New Tag...
2008-04-16
Sukurti naują žymą...
701.
F-Spot Website
2008-04-16
F-Spot tinklalapis