Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 333 results
1.
Error launching the command “%s” in order to decompress the comic book: %s
Gabim në nisjen e komandës “%s” për të dekompresuar librin komik: %s
Translated by Vilson Gjeci
Reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../backend/comics/comics-document.c:206
2.
The command “%s” failed at decompressing the comic book.
komanda “%s” dështoi në dekompresimin e librit komik.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../backend/comics/comics-document.c:220
3.
The command “%s” did not end normally.
Komanda “%s” nuk përfundoi normalisht.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../backend/comics/comics-document.c:229
4.
Not a comic book MIME type: %s
Nuk është një libër komik i tipit MIME: %s
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in backend/comics/comics-document.c:315
5.
Can't find an appropriate command to decompress this type of comic book
Nuk mund të gjej komandën e duhur për të çngjeshur këtë lloj libri komik
Translated by Vilson Gjeci
Reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../backend/comics/comics-document.c:419
6.
Unknown MIME Type
Lloj MIME i panjohur
Translated and reviewed by Laurent Dhima
Located in libdocument/ev-document-factory.c:378 libdocument/ev-file-helpers.c:418 libdocument/ev-file-helpers.c:464 libdocument/ev-file-helpers.c:483 libdocument/ev-file-helpers.c:564 libdocument/ev-file-helpers.c:573
7.
File corrupted
Skedari është i dëmtuar
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../backend/comics/comics-document.c:474
8.
No files in archive
Nuk ka skedarë në arkiv
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in backend/comics/comics-document.c:266
9.
No images found in archive %s
Nuk u gjetën figura tek arkivi %s
Translated and reviewed by Laurent Dhima
Located in ../backend/comics/comics-document.c:526
10.
There was an error deleting “%s”.
Pati një gabim në fshirjen e "%s”.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci
Located in ../backend/comics/comics-document.c:776
110 of 333 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Laurent Dhima, Vilson Gjeci, junk.