Translations by Alexander Rødseth

Alexander Rødseth has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101132 of 132 results
51.
template parse error: %s
2006-05-26
tolkningsfeil i mal: %s
2006-05-26
tolkningsfeil i mal: %s
2006-05-26
tolkningserror i mal: %s
52.
debconf: can't chmod: %s
2006-05-26
debconf: kan ikke utføre chmod: %s
53.
%s failed to preconfigure, with exit status %s
2006-05-26
%s feilet ved forhåndsoppsett, med utgangsstatus %s
55.
%s must be run as root
2006-05-26
%s må kjøres som root
56.
please specify a package to reconfigure
2006-05-26
vennligst oppgi en pakke som skal settes opp på nytt
2006-05-26
vennligst spesifiser en pakke som skal gjenoppsettes
57.
%s is not installed
2006-05-26
%s er ikke installert
58.
%s is broken or not fully installed
2006-05-26
%s er ødelagt eller uferdig installert
2006-05-26
%s er brukket eller ikke fullt installert
59.
Cannot read status file: %s
2006-05-26
Kan ikke lese statusfil: %s
2006-05-26
Kan ikke lese statusfil: %s
2006-05-26
Kan ikke lese statusfil: %s
2006-05-26
Kan ikke lese statusfil: %s
60.
Usage: debconf-communicate [options] [package]
2006-05-26
Bruk: debconf-communicate [valg] [pakke]
61.
debconf-mergetemplate: This utility is deprecated. You should switch to using po-debconf's po2debconf program.
2006-05-26
debconf-mergetemplate: Dette verktøyet er avlegs. Du burde gå over til po2debconf-programmet i po2debconf.
2006-05-26
debconf-mergetemplate: Dette verktøyet er avlegs. Du burde gå over til po-debconf's po2debconf program.
62.
Usage: debconf-mergetemplate [options] [templates.ll ...] templates
2006-05-26
Bruk: debconf-mergetemplate [valg] [maler.ll ...] maler
2006-05-26
debconf-mergetemplate [valg] [maler.ll ...] maler
63.
--outdated Merge in even outdated translations. --drop-old-templates Drop entire outdated templates.
2006-05-26
--outdated Bland inn også utdaterte oversettelser. --drop-old-templates Dropp hele utdaterte maler.
64.
%s is missing
2006-05-26
%s mangler
66.
%s is fuzzy at byte %s: %s
2006-05-26
%s er hårete ved byte %s: %s
67.
%s is fuzzy at byte %s: %s; dropping it
2006-05-26
%s er hårete ved byte %s: %s; dropper den
68.
%s is outdated
2006-05-26
%s er utdatert
69.
%s is outdated; dropping whole template!
2006-05-26
%s er utdatert; dropper hele malen!
70.
Usage: debconf [options] command [args]
2006-05-26
Bruk: debconf [valg] kommando [argumenter]
2006-05-26
Bruk: debconf [valg] kommando [argumenter]
2006-05-26
Bruk: debconf [valg] kommando [argumenter]
2006-05-26
Bruk: debconf [valg] kommando [argumenter]
71.
-o, --owner=package Set the package that owns the command.
2006-05-26
-o, --owner=package Sett pakken som eier kommandoen.
2006-05-26
-o, --owner=package Set pakken som eier kommandoen.