Translations by Wouter Bolsterlee

Wouter Bolsterlee has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 109 results
~
Media files
2009-08-10
Media-bestanden
~
Send by _Mail
2009-08-10
Per _mail versturen
~
The device which points to the webcam (e.g. /dev/video0)
2009-08-10
Het pad naar het webcam-apparaat, bijvoorbeeld ‘/dev/video0’
~
Send _To
2009-08-10
Ver_zenden naar
~
Could not set the Account Photo
2009-08-10
Kon accountfoto niet instellen
~
Save _As...
2009-08-10
Opslaan _als…
~
Export to F-_Spot
2009-08-10
Naar F-_Spot exporteren
~
Webcam device string indicator
2009-08-10
Pad naar het webcam-apparaat
~
Check your gstreamer installation
2009-08-10
Controleer uw gstreamer-installatie
~
Export to _Flickr
2009-08-10
Naar _Flickr exporteren
~
One or more needed gstreamer elements are missing:
2009-08-10
Een of meerdere vereiste gstreamer-onderdelen ontbreken
~
_Start recording
2009-08-10
_Opname starten
~
_Set As Account Photo
2009-08-10
Als _accountfoto instellen
~
Save _As...
2008-02-21
~
Webcam device string indicator
2008-02-21
1.
Cheese
2009-08-10
Cheese
2.
Cheese Webcam Booth
2009-08-10
Cheese webcamstudio
3.
Take photos and videos with your webcam, with fun graphical effects
2009-08-10
Foto's en video's met een webcam maken, met leuke visuele effecten
4.
A list of effects applied on startup. Possible values are: "mauve", "noir_blanc", "saturation", "hulk", "vertical-flip", "horizontal-flip", "shagadelic", "vertigo", "edge", "dice" and "warp"
2009-08-10
Effecten die bij het opstarten toegepast worden. Mogelijke waarden: ‘mauve’, ‘noir_blanc’, ‘saturation’, ‘hulk’, ‘vertical-flip’, ‘horizontal-flip’, ‘shagadelic’, ‘vertigo’, ‘edge’, ‘dice’ en ‘warp’.
10.
Defines the path where the photos are stored, if empty "XDG_PHOTO/Webcam" will be used.
2009-08-10
Geeft aan waar de foto's opgeslagen worden. Indien leeggelaten wordt ‘XDG_PHOTO/Webcam’ gebruikt.
11.
Defines the path where the videos are stored, if empty "XDG_VIDEO/Webcam" will be used.
2009-08-10
Geeft aan waar de video's opgeslagen worden. Indien leeggelaten wordt ‘XDG_PHOTO/Webcam’ gebruikt.
12.
Height resolution
2009-08-10
Hoogte-resolutie
14.
If set to true, then Cheese will have a feature allowing you to delete a file immediately and in-place, instead of moving it to the trash. This feature can be dangerous, so use caution.
2009-08-10
Indien ingeschakeld maakt Chees het mogelijk een bestand direct te verwijderen zonder het in de prullenbak te gooien. Deze optie kan gevaarlijk zijn, omdat deze bestanden niet meer te herstellen zullen zijn.
17.
Photo Path
2009-08-10
Pad naar foto's
22.
Selected Effects
2009-08-10
Geselecteerde effecten
23.
Set to True to show countdown when taking a photo
2009-08-10
Of er afgeteld moet worden bij het maken van een foto
25.
The height resolution of the image captured from the camera
2009-08-10
De hoogte-resolutie van de afbeelding genomen met de camera
28.
The width resolution of the image captured from the camera
2009-08-10
De breedte-resolutie van de afbeelding genomen met de camera
29.
Use a countdown
2009-08-10
Aftellen gebruiken
2008-02-21
30.
Video Path
2009-08-10
Pad naar video's
31.
Whether to enable immediate deletion
2009-08-10
Of direct verwijderen ingeschakeld is
33.
Width resolution
2009-08-10
Breedte-resolutie
35.
Switch to Photo Mode
2009-08-10
Naar foto-modus wisselen
36.
Switch to Video Mode
2009-08-10
Naar video-modus wisselen
37.
Switch to the Effects Selector
2009-08-10
Naar selectie van effecten wisselen
38.
_Effects
2009-08-10
_Effecten
39.
_Leave Fullscreen
2009-08-10
Volledig scherm _verlaten
40.
_Take a Photo
2009-08-10
Foto _nemen
49.
Preferences
2009-08-10
Voorkeuren
51.
Saturation
2009-08-10
Verzadiging
55.
_Take a photo
2009-08-10
Foto _nemen
62.
%d
2009-08-10
%d
63.
_Skip
2009-08-10
_Overslaan
64.
S_kip All
2009-08-10
_Alle overslaan
65.
Delete _All
2009-08-10
Alles ver_wijderen
67.
Save File
2009-08-10
Bestand opslaan
68.
Could not save %s
2009-08-10
Kon %s niet opslaan
69.
Error while deleting
2009-08-10
Fout bij verwijderen
70.
The file "%s" cannot be deleted. Details: %s
2009-08-10
Het bestand ‘%s’ kon niet verwijderd worden. Details: %s