Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.

These translations are shared with Checkbox trunk series template checkbox.

110 of 127 results
15.
Do you hear a sound?
description
(no translation yet)
Suggestions:
Hører du en lyd?
Norwegian Bokmal checkbox in Ubuntu Lucid package "checkbox" by Kjetil Birkeland Moe on 2011-01-20
Located in ../jobs/audio.txt.in:21
18.
Do you hear a sound through the headphones?
description
(no translation yet)
Suggestions:
Hører du en lyd over hodetelefonene?
Norwegian Bokmal checkbox in Ubuntu Lucid package "checkbox" by Halvor Lyche Strandvoll on 2010-04-15
Located in ../jobs/audio.txt.in:33
22.
Autotest suite (destructive)
description
(no translation yet)
Suggestions:
Autotest suite (ødeleggende)
Norwegian Bokmal checkbox in Ubuntu Lucid package "checkbox" by Christian <kimocoder> Bremvaag on 2010-08-08
Located in ../jobs/autotest.txt.in:3
26.
Prerequisites: This test case assumes that there's a testing account from which test cases are run and a personal account that the tester uses to verify the fingerprint reader
description
(no translation yet)
Suggestions:
Forutsetninger: Denne testen går ut ifra at det finnes en testkonto som testene kjøres fra, og en personlig konto som den som utfører testen bruker til å verifisere fingeravtrykk-leseren
Norwegian Bokmal checkbox in Ubuntu Lucid package "checkbox" by André Savik on 2010-06-04
Located in ../jobs/fingerprint.txt.in:3
27.
Fingerprint login verification procedure: 1.- Click on the user switcher applet 2.- Select your user name 3.- A window should appear that provides the ability to login either typing your password or using fingerprint authentication 4.- Use the fingerprint reader to login 5.- Click on the user switcher applet 6.- Select the testing account to continue running tests
description
(no translation yet)
Suggestions:
Fremgangsmåte for å logge på med fingeravtrykk: 1. - Klikk på panelprogrammet «Indikator». 2. - Velg brukernavnet ditt. 3. - Det skal dukke opp et vindu som gir deg valget mellom å logge på ved hjelp av passord eller fingeravtrykk. 4. - Bruk fingeravtrykksleseren for å logge på. 5. - Klikk på panelprogrammet «Indikator». 6. - Velg testkontoen for å fortsette med testene.
Norwegian Bokmal checkbox in Ubuntu Lucid package "checkbox" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-07-05
Located in ../jobs/fingerprint.txt.in:3
28.
Fingerprint unlock verification procedure: 1.- Click on the user switcher applet 2.- Select 'Lock screen' 3.- Press any key or move the mouse 4.- A window should appear that provides the ability to unlock either typing your password or using fingerprint authentication 5.- Use the fingerprint reader to unlock 6.- Screen should be unlocked
description
(no translation yet)
Suggestions:
Fremgangsmåte for å låse opp skjermen ved hjelp av fingeravtrykk: 1. - Klikk på panelprogrammet «Indikator». 2. Velg «Lås skjerm». 3. Trykk en tast eller beveg musen. 4. - Det skal dukke opp et vindu som gir deg valget mellom å låse oppskjermen ved hjelp av passord eller fingeravtrykk. 5. - Bruk fingeravtrykk-leseren for å låse opp skjermen. 6. - Skjermen skal være åpnet.
Norwegian Bokmal checkbox in Ubuntu Lucid package "checkbox" by André Savik on 2010-06-04
Located in ../jobs/fingerprint.txt.in:18
29.
Did the authentication procedure work correctly?
description
(no translation yet)
Suggestions:
Virket autentiseringsprosedyren som den skulle?
Norwegian Bokmal checkbox in Ubuntu Lucid package "checkbox" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-27
Located in ../jobs/fingerprint.txt.in:18
30.
Firewire HDD verification procedure: 1.- Plug a Firewire HDD into the computer 2.- A window should be opened asking which action should be performed (open folder, photo manager, etc). 3.- Copy some files from the internal/firewire HDD to the firewire/internal HDD
description
(no translation yet)
Suggestions:
Fremgangsmåte for å verifisere harddisk som er koblet til gjennom Firewire: 1. - Koble en Firewire-harddisk til maskinen din. 2. - Det skal åpnes et vindu som spør hvilken handling som skal utføres (Åpne mappe, billedbehandler o.l.) 3. Kopier noen filer til eller fra den interne disken til eller fra Firewire-harddisken.
Norwegian Bokmal checkbox in Ubuntu Lucid package "checkbox" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-07-05
Located in ../jobs/firewire.txt.in:3
31.
Do the copy operations work as expected?
description
(no translation yet)
Suggestions:
Virker kopieringen som forventet?
Norwegian Bokmal checkbox in Ubuntu Lucid package "checkbox" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-07-05
Located in ../jobs/firewire.txt.in:3
32.
Click Test to switch to another virtual terminal and then back to X. Your screen will change temporarily to a text console and then switch back to your current session.
description
(no translation yet)
Suggestions:
Klikk på Test for å bytte til en annen virtuell terminal, og deretter tilbake til X. Skjermen din vil bytte til en tekst-konsoll og så tilbake til din nåværende økt.
Norwegian Bokmal checkbox in Ubuntu Lucid package "checkbox" by Kjetil Birkeland Moe on 2010-04-17
Located in ../jobs/kms.txt.in:8
110 of 127 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andreas N., Jonas Christoffer Lindstrøm.