Browsing Dutch translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Dutch guidelines.
110 of 160 results
14.
Total Provides mappings:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Totaal aantal 'Voorziet'-toewijzingen
Translated by Bart Cornelis on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-cache.cc:336
15.
Total globbed strings:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Totaal aantal geglobde strings:
Translated by Bart Cornelis on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-cache.cc:348
23.
Cache is out of sync, can't x-ref a package file
Cache loopt niet synchroon, kan pakketbestand niet 'x-ref'-en
Translated by Bart Cornelis on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-cache.cc:1552 cmdline/apt-cache.cc:1643
36.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
Dit proces dient herhaald te worden voor alle CD's in uw set.
Translated by Bart Cornelis on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-cdrom.cc:182
38.
Usage: apt-config [options] command

apt-config is a simple tool to read the APT config file

Commands:
shell - Shell mode
dump - Show the configuration

Options:
-h This help text.
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Gebruik: apt-config [opties] opdracht

apt-config is een eenvoudig programma om het APT-configuratiebestand te lezen

Opdrachten:
shell - Shell modus
dump - Toon de configuratie

Opties:
-h Deze hulptekst.
-c=? Lees dit configuratiebestand.
-o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp
Translated by Bart Cornelis on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-config.cc:89
40.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]

apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info
from debian packages

Options:
-h This help text
-t Set the temp dir
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Gebruik: apt-extracttemplates bestand1 [bestand2 ...]

apt-extracttemplates is een programma om configuratie- en sjablooninformatie
uit Debian pakketten te halen.

Opties:
-h Deze hulptekst.
-t Stel de tijdelijke map in.
-c=? Lees dit configuratiebestand.
-o=? Stel een willekeurige optie in, b.v. -o dir::cache=/tmp
Translated by Bart Cornelis on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-extracttemplates.cc:224
46.
Error writing header to contents file
Fout bij wegschrijven van de koptekst naar het 'contents'-bestand
Translated by Bart Cornelis on 2008-10-02
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:388
48.
Usage: apt-ftparchive [options] command
Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]
sources srcpath [overridefile [pathprefix]]
contents path
release path
generate config [groups]
clean config

apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports
many styles of generation from fully automated to functional replacements
for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources

apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The
Package file contains the contents of all the control fields from
each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file
is supported to force the value of Priority and Section.

Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.
The --source-override option can be used to specify a src override file

The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the
tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and
override file should contain the override flags. Pathprefix is
appended to the filename fields if present. Example usage from the
Debian archive:
apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \
dists/potato/main/binary-i386/Packages

Options:
-h This help text
--md5 Control MD5 generation
-s=? Source override file
-q Quiet
-d=? Select the optional caching database
--no-delink Enable delinking debug mode
--contents Control contents file generation
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Gebruik: apt-ftparchive [opties] commando
Opdrachten: packages <pad naar .deb's> [voorrangsbestand [padprefix]]
sources <pad naar .dsc's> [voorrangsbestand [padprefix]]
contents <pad>
release <pad>
generate config [groepen]
clean config

Met apt-ftparchive genereert u index bestanden voor Debian archieven.
Het ondersteunt verschillende generatiestijlen variërend van volledig
automatisch tot een functionele vervanging van dpkg-scanpackages en
dpkg-scansources

apt-ftparchive genereert pakketbestanden van een boom met .debs.
Het 'Packages'-bestand bevat de inhoud van alle 'control'-velden van elk
pakket alsook de MD5 hash en de bestandsgrootte. Via een voorrangsbestand
kunnen de waardes van de 'Priority'- en 'Section'-velden afgedwongen
worden.

Op overeenkomstige wijze genereert apt-ftparchive de 'Sources'-bestanden
van een boom met .dscs. De '--source-override'-optie kan gebruikt worden
om een voorrangsbestand voor bronpakketten te specificeren.

De 'packages' en 'sources' opdrachten dienen uitgevoerd te worden
in de basismap van de boom. Het pad naar de .deb's dient te verwijzen naar
het startpunt van de recursieve zoekopdracht en een voorrangsbestand dient
de voorrangsvlaggen te bevatten. Padprefix wordt toegevoegd aan het
'filename'-veld indien dit aanwezig is. Enkele voorbeelden uit het debian
archief:
apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \
dists/potato/main/binary-i386/Packages

Opties:
-h Deze hulptekst
--md5 Beheer de MD5 generatie
-s=? Bronvoorrangsbestand
-q Stille uitvoer
-d=? Selecteert de optionele caching database
--no-delink Schakelt de ontlinking debug modus in
--contents Beheer de generatie van het inhoudsbestand
-c=? Lees dit configuratiebestand in
-o=? Stel een willekeurige configuratie optie in
Translated by Frans Pop on 2010-07-31
Located in ftparchive/apt-ftparchive.cc:606
55.
Failed to stat %s
stat op %s is mislukt
Translated by Frans Pop on 2010-07-31
Located in ftparchive/cachedb.cc:131 apt-inst/extract.cc:186 apt-inst/extract.cc:199 apt-inst/extract.cc:216
66.
DeLink %s [%s]
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
OntlLink %s [%s]
Translated by Bart Cornelis on 2008-10-02
Located in ftparchive/writer.cc:278
110 of 160 results

This translation is managed by Ubuntu Dutch Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bart Cornelis, Benno Schulenberg, Frans Pop, Frans Spiesschaert, Hannie Dumoleyn, Jeroen Schot, Redmar.