Ubuntu

Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
3645 of 581 results
36.
Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'
Oppgi et navn for disken, for eksempel «Debian 5.0.3 Disk 1»
Translated by Hans Fredrik Nordhaug on 2010-09-07
Located in cmdline/apt-cdrom.cc:85
37.
Please insert a Disc in the drive and press enter
Sett inn en disk i lagringsenheten og trykk Enter
Translated by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-cdrom.cc:100
38.
Failed to mount '%s' to '%s'
Klarte ikke montere «%s» på «%s»
Translated by Hans Fredrik Nordhaug on 2010-09-07
Located in cmdline/apt-cdrom.cc:135
39.
Repeat this process for the rest of the CDs in your set.
Gjenta denne prosessen for resten av CD-ene i ditt sett.
Translated by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-02
Suggestions:
Gjenta denne prosessen for resten av CD-ane i settet ditt.
Norwegian Nynorsk apt-all in Ubuntu Lucid package "apt" by Tor Egil Hoftun Kvæstad on 2006-12-15
Located in cmdline/apt-cdrom.cc:170
40.
Arguments not in pairs
Ikke parvise argumenter
Translated by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-02
Suggestions:
Ikkje parvise argument
Norwegian Nynorsk apt-all in Ubuntu Lucid package "apt" by Håvard Korsvoll on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-config.cc:46
41.
Usage: apt-config [options] command

apt-config is a simple tool to read the APT config file

Commands:
shell - Shell mode
dump - Show the configuration

Options:
-h This help text.
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-04-02
In upstream:
Bruk: apt-config [innstillinger] kommando

apt-config er et enkelt verktøy til å lese APTs innstillingsfil

Kommandoer:
shell - Skallmodus
dump - Vis innstillingene

Innstillinger:
-h Denne hjelpeteksten
-c=? Les denne innstillingsfila.
-o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-12-28
Suggestions:
Bruk: apt-config [val] kommando

apt-config er eit enkelt verktøy for å lesa oppsettsfila til APT.

Kommandoar:
shell - Skalmodus
dump - Vis oppsettet

Val:
-h Vis denne hjelpeteksten.
-c=? Les denne oppsettsfila.
-o=? Set ei vilkårleg innstilling, t.d. «-o dir::cache=/tmp».
Norwegian Nynorsk apt-all in Ubuntu Lucid package "apt" by Håvard Korsvoll on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-config.cc:87
42.
%s not a valid DEB package.
%s er ikke en gyldig debianpakke.
Translated by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-02
Suggestions:
%s er ingen gyldig DEB-pakke.
Norwegian Nynorsk apt-all in Ubuntu Lucid package "apt" by Håvard Korsvoll on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-extracttemplates.cc:102
43.
Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]

apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info
from debian packages

Options:
-h This help text
-t Set the temp dir
-c=? Read this configuration file
-o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Bruk: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]

apt-extracttemplates er et verktøy til å hente ut informasjon om innstillinger
og maler fra debianpakker.

Innstillinger:
-h Denne hjelpeteksten
-t Lag en midlertidig mappe
-c=? Les denne innstillingsfila.
-o=? Sett en vilkårlig innstilling, f.eks. -o dir::cache=/tmp
Translated by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-02
Suggestions:
Bruk: apt-extracttemplates fil1 [fil2 ...]

apt-extracttemplates er eit verktøy for å henta ut informasjon om
oppsett og malar frå Debian-pakkar.

Val:
-h Vis denne hjelpeteksten
-t Vel mellombels katalog
-c=? Les denne innstillingsfila.
-o=? Set ei vilkårleg innstilling, t.d. «-o dir::cache=/tmp».
Norwegian Nynorsk apt-all in Ubuntu Lucid package "apt" by Håvard Korsvoll on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-extracttemplates.cc:236
44.
Unable to write to %s
Kan ikke skrive til %s
Translated by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-02
Suggestions:
Klarte ikkje skriva til %s
Norwegian Nynorsk apt-all in Ubuntu Lucid package "apt" by Håvard Korsvoll on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-extracttemplates.cc:271 apt-pkg/pkgcachegen.cc:1388
45.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
Kan ikke fastslå debconf-versjonen. Er debconf installert?
Translated by Hans Fredrik Nordhaug on 2008-10-02
Suggestions:
Finn ikkje debconf-versjonen. Er debconf installert?
Norwegian Nynorsk apt-all in Ubuntu Lucid package "apt" by Håvard Korsvoll on 2008-10-02
Located in cmdline/apt-extracttemplates.cc:313
3645 of 581 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hans Fredrik Nordhaug, Kjetil Birkeland Moe, Åka Sikrom.