Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
384393 of 1937 results
384.
Customize the OSD display text.
i18n: file: amarokconfig.kcfg:334
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (OSD)
Tilpass skjermmeldingsteksten.
Translated by Robert Grønning on 2006-05-23
Reviewed by Henrik Width on 2009-10-29
In upstream:
Vel skjermmeldingtekstrm du vil visa.
Suggested by Karl Ove Hufthammer on 2009-02-28
Suggestions:
Tilpass teksten til skjermmeldinga.
Norwegian Bokmal amarok in Ubuntu Lucid package "amarok" by Bjørn Steensrud on 2008-01-16
Located in rc.cpp:1076
385.
Translucency Toggle
i18n: file: amarokconfig.kcfg:338
i18n: ectx: label, entry, group (OSD)
Slå på/av gjennomsikt
Translated by Eirik U. Birkeland on 2009-07-03
Suggestions:
Slå på/av gjennomskinnelighet
Norwegian Bokmal amarok in Ubuntu Lucid package "amarok" by Felis silvestris on 2009-07-03
Located in rc.cpp:1079
386.
Make the background of the OSD translucent.
i18n: file: amarokconfig.kcfg:339
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (OSD)
Gjer bakgrunnen til skjermmeldingane gjennomsiktige.
Translated by Eirik U. Birkeland on 2009-07-03
Suggestions:
Bruk gjennomskinnelig bakgrunn til skjermmeldinger.
Norwegian Bokmal amarok in Ubuntu Lucid package "amarok" by Felis silvestris on 2009-07-03
Located in rc.cpp:1082
387.
Whether to use custom colors for the OSD
i18n: file: amarokconfig.kcfg:343
i18n: ectx: label, entry, group (OSD)
Om det skal brukast sjølvvalde fargar for skjermmeldingar
Translated and reviewed by Karl Ove Hufthammer on 2006-04-06
Suggestions:
Om det skal brukes selvvalgte farger for skjermmeldinger
Norwegian Bokmal amarok in Ubuntu Lucid package "amarok" by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-06
Located in rc.cpp:1085
388.
You can use custom colors for the OSD if you set this true.
i18n: file: amarokconfig.kcfg:344
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (OSD)
Om det skal brukast sjølvvalde fargar for skjermmeldingar.
Translated and reviewed by Karl Ove Hufthammer on 2006-04-06
Suggestions:
Du kan bruke selvvalgte farger for skjermmeldinger hvis dette er slått på.
Norwegian Bokmal amarok in Ubuntu Lucid package "amarok" by Bjørn Kvisli on 2009-02-28
Located in rc.cpp:1088
389.
Font Color for On-Screen Display
i18n: file: amarokconfig.kcfg:366
i18n: ectx: label, entry, group (OSD)
Skriftfarge for skjermmeldingar
Translated and reviewed by Karl Ove Hufthammer on 2006-04-06
Suggestions:
Skriftfarge for skjermmeldinger
Norwegian Bokmal amarok in Ubuntu Lucid package "amarok" by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-06
Located in rc.cpp:333 rc.cpp:1614
390.
The color of the OSD text. The color is specified in RGB, a comma-separated list containing three integers between 0 and 255.
i18n: file: amarokconfig.kcfg:349
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (OSD)
Fargen bruka på skjermmeldingane. Fargen er ei kommaskild liste med verdiar for raud, grøn og blå, og verdiane må liggja mellom 0 og 255.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2009-02-28
Suggestions:
Fargen brukt på skjermmeldingene. Fargen er en kommadelt liste med verdier for rød, grønn og blå, og verdiene må ligge mellom 0 og 255.
Norwegian Bokmal amarok in Ubuntu Lucid package "amarok" by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-06
Located in rc.cpp:1094
391.
How many milliseconds the text should be displayed for
i18n: file: amarokconfig.kcfg:360
i18n: ectx: label, entry, group (OSD)
(no translation yet)
Suggestions:
I hvor mange millisekund skal teksten vises
Norwegian Bokmal amarok in Ubuntu Lucid package "amarok" by Felis silvestris on 2009-07-03
Located in rc.cpp:1103
392.
The time in milliseconds to show the OSD. A value of 0 means never hide. The default value is 5000 ms.
i18n: file: amarokconfig.kcfg:361
i18n: ectx: whatsthis, entry, group (OSD)
Kor lenge skjermmeldingane skal visast, måla i millisekund. Verdien 0 tyder at dei alltid skal visast. Standardverdien er 5000 millisekund.
Translated by Karl Ove Hufthammer on 2009-02-28
Suggestions:
Hvor lenge skjermmeldingene skal vises, målt i millisekund. Verdien 0 betyr at de alltid skal vises. Standardverdien er 5[nbsp]000 millisekund.
Norwegian Bokmal amarok in Ubuntu Lucid package "amarok" by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-06
Located in rc.cpp:1106
393.
Y position offset
i18n: file: amarokconfig.kcfg:366
i18n: ectx: label, entry, group (OSD)
Y-forskyving
Translated and reviewed by Karl Ove Hufthammer on 2006-04-06
Suggestions:
Y-forskyvning
Norwegian Bokmal amarok in Ubuntu Lucid package "amarok" by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-06
Located in rc.cpp:1109
384393 of 1937 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik U. Birkeland, Karl Ove Hufthammer, Knut Karevoll, Robert Grønning.