Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 363 results
2.
Enable debugging code
2014-02-25
Habilita el codi de depuració
3.
Replace existing daemon
2014-02-25
Reemplaça el dimoni existent
4.
Exit after a time (for debugging)
2014-02-25
Surt després d'una estona (per a depuració)
5.
Accessibility Keyboard
2014-02-25
Teclat accessible
6.
Accessibility keyboard plugin
2014-02-25
Connector de l'accessibilitat de teclat
7.
Slow Keys Turned On
2014-02-25
Tecles lentes activades
8.
Slow Keys Turned Off
2014-02-25
Tecles lentes desactivades
9.
You just held down the Shift key for 8 seconds. This is the shortcut for the Slow Keys feature, which affects the way your keyboard works.
2014-02-25
Heu mantingut premuda la tecla de majúscules durant 8 segons. Aquesta és la drecera per a la funcionalitat «tecles lentes», que afecta la forma de funcionar del teclat.
10.
Universal Access
2014-02-25
Accés universal
11.
Turn Off
2014-02-25
Desactiva
12.
Turn On
2014-02-25
Activa
13.
Leave On
2014-02-25
Deixa activat
14.
Leave Off
2014-02-25
Deixa desactivat
15.
Sticky Keys Turned On
2014-02-25
Tecles enganxoses activades
16.
Sticky Keys Turned Off
2014-02-25
Tecles enganxoses desactivades
17.
You just pressed the Shift key 5 times in a row. This is the shortcut for the Sticky Keys feature, which affects the way your keyboard works.
2014-02-25
Heu premut la tecla de majúscules 5 vegades seguides. Aquesta és la drecera per a la funcionalitat «tecles enganxoses», que afecta la forma de funcionar del teclat.
18.
You just pressed two keys at once, or pressed the Shift key 5 times in a row. This turns off the Sticky Keys feature, which affects the way your keyboard works.
2014-02-25
Heu premut dues tecles alhora, o heu premut la tecla de majúscules 5 vegades seguides. Això desactiva les «tecles enganxoses», que afecten la forma de funcionar del teclat.
19.
Accessibility settings
2014-02-25
Paràmetres d'accessibilitat
20.
Accessibility settings plugin
2014-02-25
Connector de configuració de l'accessibilitat
21.
Mount Helper
2014-02-25
Ajudant de muntatge
22.
Automount and autorun plugged devices
2014-02-25
Munta i executa automàticament els dispositius connectats
23.
Unable to mount %s
2014-02-25
No s'ha pogut muntar %s
24.
Unable to open a folder for %s
2014-02-25
No s'ha pogut obrir una carpeta per a %s
25.
Ask what to do
2014-02-25
Pregunta què fer
26.
Do Nothing
2014-02-25
No facis res
27.
Open Folder
2014-02-25
Obre la carpeta
28.
Unable to eject %p
2014-02-25
No s'ha pogut expulsar %p
29.
Unable to unmount %p
2014-02-25
No s'ha pogut desmuntar %p
30.
You have just inserted an Audio CD.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un CD d'àudio.
31.
You have just inserted an Audio DVD.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un DVD d'àudio.
32.
You have just inserted a Video DVD.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un DVD de vídeo.
33.
You have just inserted a Video CD.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un Vídeo CD.
34.
You have just inserted a Super Video CD.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un Super Vídeo CD.
35.
You have just inserted a blank CD.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un CD en blanc.
36.
You have just inserted a blank DVD.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un DVD en blanc.
37.
You have just inserted a blank Blu-Ray disc.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un disc Blu-Ray en blanc.
38.
You have just inserted a blank HD DVD.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un HD DVD en blanc.
39.
You have just inserted a Photo CD.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un Photo CD.
40.
You have just inserted a Picture CD.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un Picture CD.
41.
You have just inserted a medium with digital photos.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un suport amb fotografies digitals.
42.
You have just inserted a digital audio player.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un reproductor d'àudio digital.
43.
You have just inserted a medium with software intended to be automatically started.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un suport amb programari previst per iniciar-se automàticament.
44.
You have just inserted a medium.
2014-02-25
Acabeu d'inserir un suport.
45.
Choose what application to launch.
2014-02-25
Trieu quina aplicació executar.
46.
Select how to open "%s" and whether to perform this action in the future for other media of type "%s".
2014-02-25
Seleccioneu com obrir «%s» i si en el futur es realitzarà aquesta acció en altres suports de tipus «%s».
47.
_Always perform this action
2014-02-25
Realitza _sempre aquesta acció
48.
_Eject
2014-02-25
_Expulsa
49.
_Unmount
2014-02-25
_Desmunta
50.
Background
2014-02-25
Fons
52.
Clipboard
2014-02-25
Porta-retalls