Translations by Marek Laane

Marek Laane has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 674 results
1.
Configuring new printer
2010-02-09
Uue printeri seadistamine
3.
Missing printer driver
2009-04-08
Puuduv printeri draiver
4.
No printer driver for %s.
2009-04-08
%s jaoks pole printeri draiverit.
5.
No driver for this printer.
2009-04-08
Selle printeri jaoks pole draiverit.
6.
Search
2009-04-08
Otsing
7.
Printer added
2009-04-08
Printer on lisatud
8.
Install printer driver
2009-04-08
Paigalda printeri draiver
9.
`%s' requires driver installation: %s.
2009-04-08
`%s' vajab draiveri paigaldamist: %s.
10.
Install
2009-04-08
Paigalda
11.
`%s' is ready for printing.
2009-04-08
`%s' on trükkimiseks valmis.
12.
Print test page
2009-04-08
Trüki testlehekülg
13.
Configure
2009-04-08
Seadista
14.
`%s' has been added, using the `%s' driver.
2009-04-08
`%s' on lisatud, kasutatakse `%s' draiverit.
15.
Find driver
2009-04-08
Otsi draiverit
16.
Not authorized
2009-04-08
Pole autenditud
17.
The password may be incorrect.
2009-04-08
Võib-olla ei olnud parool õige.
18.
Authentication (%s)
2009-04-08
Autentimine (%s)
19.
CUPS server error
2009-04-08
CUPS-serveri viga
20.
CUPS server error (%s)
2009-04-08
CUPS-serveri viga (%s)
21.
There was an error during the CUPS operation: '%s'.
2009-04-08
CUPS-i operatsiooni ajal tekkis viga: '%s'.
22.
Retry
2009-04-08
Proovi uuesti
23.
Operation canceled
2009-04-08
Operatsioon on tühistatud
24.
Username:
2009-04-08
Kasutajanimi:
26.
Domain:
2009-04-08
Domeen:
27.
Authentication
2009-04-08
Autentimine
28.
Remember password
2009-04-08
Parool jäetakse meelde
29.
The password may be incorrect, or the server may be configured to deny remote administration.
2009-04-08
Võib-olla ei olnud parool õige või on server seadistatud võrguhaldust tagasi lükkama.
30.
Bad request
2009-04-08
Halb päring
31.
Not found
2009-04-08
Ei leitud
32.
Request timeout
2009-04-08
Päring aegus
33.
Upgrade required
2009-04-08
Vajalik on uuendus
34.
Server error
2009-04-08
Serveri viga
35.
Not connected
2009-04-08
Pole ühendatud
36.
status %s
2009-04-08
olek %s
37.
There was an HTTP error: %s.
2009-04-08
Tekkis HTTP viga: %s.
38.
Delete Jobs
2010-04-10
Tööde kustutamine
39.
Do you really want to delete these jobs?
2010-04-10
Kas tõesti kustutada need tööd?
40.
Delete Job
2010-04-10
Töö kustutamine
41.
Do you really want to delete this job?
2010-04-10
Kas tõesti kustutada see töö?
42.
Cancel Jobs
2010-04-10
Tööde katkestamine
43.
Do you really want to cancel these jobs?
2010-02-09
Kas tõesti katkestada need tööd?
44.
Cancel Job
2009-04-08
Töö katkestamine
45.
Do you really want to cancel this job?
2009-04-08
Kas tõesti katkestada see töö?
46.
Keep Printing
2010-07-16
Jätka trükkimist
47.
deleting job
2010-04-10
töö kustutamine
48.
canceling job
2009-04-08
töö katkestamine
49.
_Cancel
2010-04-10
_Katkesta
50.
Cancel selected jobs
2011-02-20
Katkesta valitud tööd
51.
_Delete
2010-04-10
K_ustuta
53.
_Hold
2009-04-08
_Hoia kinni