Translations by Никола Павловић

Никола Павловић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

112 of 12 results
179.
Display immediately
2011-07-23
Прикажи одмах
180.
Display weekly
2011-07-23
Приказуј сваке недеље
181.
Display every two weeks
2011-07-23
Приазуј сваке две недеље
182.
For any new version
2011-07-23
За сваку нову верзију
183.
For long-term support versions
2011-07-23
За верзије са дугорочном подршком
185.
Download automatically
2011-07-23
Преузми аутоматски
186.
Download and install automatically
2011-07-23
Преузми и инсталирај аутоматски
198.
Automatically check for updates:
2011-07-23
Аутоматски проверавај ажурирања
199.
When there are security updates:
2011-07-23
Кад има сигурносних ажурирања:
200.
When there are other updates:
2011-07-23
Кад има других ажурирања:
201.
Notify me of a new Ubuntu version:
2011-07-23
Обавести ме о новој верзији Убунту-а:
241.
<b><big>Testing download servers</big></b> A series of tests will be performed to find the best mirror for your location.
2011-07-23
<b><big>Проверавам сервере за преузимањеs</big></b> Серија тестова ће бити извршена ради налажења најбољег сервера за вашу локацију.