Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 123 results
1.
Write Configuration
2011-11-07
Escriptura de la configuració
3.
Software & Updates
2013-03-02
Programari i actualitzacions
4.
Configure the sources for installable software and updates
2020-03-21
Configura les fonts de programari instal·lable i d'actualitzacions
2007-04-06
Configura les fonts de programari i d'actualitzacions
5.
Drivers;Repositories;Repository;PPA;
2013-03-02
controladors;dipòsits;dipòsit;ppa;fonts;programari;
8.
The utility also allows selecting additional drivers for your computer and enabling the Canonical Livepatch service.
2020-03-21
La utilitat també permet seleccionar controladors addicionals per al vostre ordinador i habilitar el servei Livepatch de Canonical.
9.
Software Sources
2007-04-06
Fonts de programari
10.
Manage Canonical Livepatch
2020-03-21
Gestiona el Livepatch de Canonical
14.
Print a lot of debug information to the command line
2012-10-09
Mostra informació de depuració addicional a la línia d'ordres
24.
Allow downloading of the source packages from the repository
2013-03-02
Permet la baixada de paquets font des del dipòsit
59.
Error: must run as root
2009-10-16
Error: cal executar-ho com a usuari primari
61.
<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis. The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>
2007-04-06
<i>Participeu en el concurs de popularitat per a millorar l'experiència d'usuari de l'Ubuntu. En fer-ho, la llista de programari instal·lat i la freqüència amb la qual cada programa es fa servir seran recollides i enviades de manera anònima setmanalment al projecte de l'Ubuntu. Els resultats s'utilitzaran per a millorar el suport a les aplicacions més populars i per a categoritzar les aplicacions en els resultats de les cerques.</i>
62.
<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project. The results are used to optimise the layout of the installation CDs.
2007-04-06
<i>Participeu en el concurs de popularitat per a millorar l'experiència d'usuari del Debian. En fer-ho, la llista de programari instal·lat i la freqüència amb la qual cada programa es fa servir seran recollides i enviades de manera anònima setmanalment al projecte del Debian. Els resultats s'utilitzaran per a millorar la disposició dels CDs d'instal·lació.
63.
Submit the list of installed software and how often it is is used to the distribution project.
2007-04-06
Tramet la llista de programari instal·lat i amb quina freqüència s'utilitza al projecte de la distribució.
64.
Mirror
2007-04-06
Rèplica
65.
Testing Mirrors
2007-04-06
S'estan comprovant les rèpliques
66.
Cancel
2007-04-06
Cancel·la
67.
No suitable download server was found
2007-04-06
No s'ha pogut trobar cap servidor de baixada apropiat
69.
Canceling...
2007-04-06
S'està cancel·lant...
70.
Daily
2007-04-06
Cada dia
72.
Weekly
2007-04-06
Cada setmana
77.
%s (%s)
2007-04-06
%s (%s)
78.
Other...
2007-04-06
Un altre...
81.
The selected file may not be a GPG key file or it might be corrupt.
2007-04-06
Pot ser que el fitxer que heu seleccionat no sigui un fitxer de clau GPG o que estigui malmès.
2007-04-06
Pot ser que el fitxer que heu seleccionat no sigui un fitxer de clau GPG o que estigui malmès.
2007-04-06
Pot ser que el fitxer que heu seleccionat no sigui un fitxer de clau GPG o que estigui malmès.
83.
The key you selected could not be removed. Please report this as a bug.
2007-04-06
La clau que heu seleccionat no s'ha pogut esborrar. Hauríeu de notificar-ho en un informe d'error.
2007-04-06
La clau que heu seleccionat no s'ha pogut esborrar. Hauríeu de notificar-ho en un informe d'error.
2007-04-06
La clau que heu seleccionat no s'ha pogut esborrar. Hauríeu de notificar-ho en un informe d'error.
84.
Could not refresh cache
2020-03-21
No s'ha pogut actualitzar la memòria cau
88.
Refreshing software cache
2020-03-21
S'està actualitzant la memòria cau de programari
89.
Cache Refresh
2020-03-21
Actualització de la memòria cau
90.
CD Error
2007-04-06
Error del CD
91.
Error scanning the CD
2009-10-16
S'ha produït un error en analitzar el CD
92.
Error while applying changes
2020-03-21
Hi ha hagut un error en aplicar els canvis
93.
This device is using the recommended driver.
2012-09-13
Aquest dispositiu utilitza el controlador recomanat.
94.
This device is using an alternative driver.
2012-09-13
Aquest dispositiu utilitza un controlador alternatiu.
95.
This device is using a manually-installed driver.
2012-09-13
Aquest dispositiu utilitza un controlador instal·lat manualment.
96.
This device is not working.
2012-09-13
Aquest dispositiu no funciona.
98.
Using {} from {}
2020-03-21
S'està utilitzant {} de {}
100.
open source
2012-10-09
programari lliure
101.
proprietary
2012-10-09
de propietat
104.
Do not use the device
2012-09-13
No utilitzis el dispositiu
105.
Unknown
2012-09-13
Desconegut
106.
No proprietary drivers are in use.
2012-10-09
No s'està utilitzant cap controlador de propietat.
107.
CD Name
2007-04-06
Nom del CD
109.
Insert Disk
2007-04-06
Inseriu el disc
113.
Binary
2007-04-06
Binaris
2007-04-06
Binaris
2007-04-06
Binaris