Translations by Rihards Prieditis

Rihards Prieditis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 154 results
1.
Could not open device for playback in mono mode.
2016-09-04
Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai mono režīmā.
2.
Could not open device for playback in stereo mode.
2016-09-04
Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai stereo režīmā.
3.
Could not open device for playback in %d-channel mode.
2016-09-04
Nevarēja atvērt ierīci atskaņošanai %d-kanālu režīmā.
4.
Could not open audio device for playback. Device is being used by another application.
2016-09-04
Nevarēja atvērt audio ierīci atskaņošanai. Ierīci pašlaik izmanto cita lietotne.
5.
Could not open audio device for playback.
2016-09-04
Nevarēja atvērt audio ierīci atskaņošanai.
6.
Error outputting to audio device. The device has been disconnected.
2016-09-04
Kļūda, izvadot audio ierīcē. Ierīce tika atvienota.
7.
Could not open device for recording in mono mode.
2016-09-04
Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai mono režīmā.
8.
Could not open device for recording in stereo mode.
2016-09-04
Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai stereo režīmā.
9.
Could not open device for recording in %d-channel mode
2016-09-04
Nevarēja atvērt ierīci ierakstīšanai %d-kanālu režīmā
10.
Could not open audio device for recording. Device is being used by another application.
2016-09-04
Nevarēja atvērt audio ierīci ierakstīšanai. Ierīci pašlaik izmanto cita lietotne.
11.
Could not open audio device for recording.
2016-09-04
Nevarēja atvērt audio ierīci ierakstīšanai.
12.
Error recording from audio device. The device has been disconnected.
2016-09-04
Kļūda, rakstot audio ierīcē. Ierīce tika atvienota.
13.
Could not open CD device for reading.
2016-09-04
Nevarēja atvērt CD ierīci lasīšanai.
14.
Could not seek CD.
2016-09-04
Nevarēja meklēt pa CD.
15.
Could not read CD.
2016-09-04
Nevarēja nolasīt CD.
16.
Could not determine type of stream
2016-09-04
Nevarēja noteikt straumes tipu
17.
This appears to be a text file
2016-09-04
Tiek atpazīts kā teksta datne
18.
Missing element '%s' - check your GStreamer installation.
2016-09-04
Trūkst elements “%s” - pārbaudiet savu GStreamer instalāciju.
19.
Could not create "uridecodebin" element.
2016-09-04
Nevarēja izveidot “uridecodebin” elementu.
21.
Both autovideosink and %s elements are missing.
2016-09-04
Trūkst gan autovideosink, gan %s elementi.
22.
The autovideosink element is missing.
2016-09-04
Trūkst autovideosink elements.
23.
Configured videosink %s is not working.
2016-09-04
Konfigurētais videosink %s nestrādā.
24.
Both autovideosink and %s elements are not working.
2016-09-04
Gan autovideosink, gan %s elementi nedarbojas.
25.
The autovideosink element is not working.
2016-09-04
autovideosink elements nedarbojas.
26.
Custom text sink element is not usable.
2016-09-04
Pielāgots teksta uztveršanas elements nav lietojams.
27.
No volume control found
2016-09-04
Netika atrasta neviena skaļuma vadīkla
28.
Both autoaudiosink and %s elements are missing.
2016-09-04
Trūkst gan autoaudiosink, gan %s elementi.
29.
The autoaudiosink element is missing.
2016-09-04
Trūkst autoaudiosink elements.
30.
Configured audiosink %s is not working.
2016-09-04
Konfigurētais audiosink %s nestrādā.
31.
Both autoaudiosink and %s elements are not working.
2016-09-04
Nedarbojas autoaudiosink un %s elementi.
32.
The autoaudiosink element is not working.
2016-09-04
autoaudiosink elements nedarbojas.
33.
Can't play a text file without video or visualizations.
2016-09-04
Nevar atskaņot teksta datni bez video vai vizualizācijas.
34.
No decoder available for type '%s'.
2016-09-04
Nav pieejams neviens atkodētājs datnes veidam “%s”.
35.
No URI specified to play from.
2016-09-04
Nav norādīts neviens URI, no kā varētu atskaņot.
36.
Invalid URI "%s".
2016-09-04
Nederīgs URI “%s”.
37.
This stream type cannot be played yet.
2016-09-04
Šo plūsmu pagaidām nevar atskaņot.
38.
No URI handler implemented for "%s".
2016-09-04
Nav izstrādāts neviens “%s” URI apstrādātājs.
39.
Source element is invalid.
2016-09-04
Avota elements ir nederīgs.
40.
Error while sending data to "%s:%d".
2016-09-04
Radās kļūda, nosūtot datus uz “%s:%d”.
41.
Can't record audio fast enough
2016-09-04
Nevar ierakstīt audio pietiekami ātri
42.
This CD has no audio tracks
2016-09-04
Šajā CD nav neviena audio celiņa
46.
ID3 tag
2016-09-04
ID3 iezīme
47.
APE tag
2016-09-04
APE iezīme
48.
ICY internet radio
2016-09-04
ICY interneta radio
49.
Apple Lossless Audio (ALAC)
2016-09-04
Apple Lossless Audio (ALAC)
50.
Free Lossless Audio Codec (FLAC)
2016-09-04
Free Lossless Audio Codec (FLAC)
51.
Lossless True Audio (TTA)
2016-09-04
Bezzudumu True Audio (TTA)
52.
Windows Media Speech
2016-09-04
Windows mediju runa
53.
CYUV Lossless
2016-09-04
CYUV bezzudumu
54.
FFMpeg v1
2016-09-04
FFMpeg v1