Translations by Marsel Pretorius

Marsel Pretorius has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 189 results
16.
Load Linux.
2010-07-05
Laai Linux.
17.
Load initrd.
2010-07-05
Laai initrd.
23.
Load another boot loader.
2010-07-04
Laai 'n ander selflaaier.
25.
Boot an operating system.
2010-07-02
Laat selflaai 'n bedryfstelsel.
109.
Set root device.
2010-07-04
Stel grondslagtoestelle.
110.
FILE
2010-07-02
LÊER
155.
the first sector of the core file is not sector-aligned
2010-07-06
die eerste sektor van die kernlêer is nie sektorgerig nie
156.
non-sector-aligned data is found in the core file
2010-07-06
nie-sektorgerigte data is gevind in die kernlêer
157.
the sectors of the core file are too fragmented
2010-07-06
die sektore van die kernlêer is te gefragmenteerd
158.
the size of `%s' is not %u
2010-07-06
die grootte van `%s' is nie %u nie
159.
the size of `%s' is too small
2010-07-06
die grootte van `%s' is te klein
160.
the size of `%s' is too large
2010-07-06
die grootte van `%s' is te groot
163.
unable to identify a filesystem in %s; safety check can't be performed
2010-07-06
nie moontlik om 'n lêerstelsel in %s te identifiseer nie; veiligheidskontrole kan nie uitgevoer word nie
164.
%s appears to contain a %s filesystem which isn't known to reserve space for DOS-style boot. Installing GRUB there could result in FILESYSTEM DESTRUCTION if valuable data is overwritten by grub-setup (--skip-fs-probe disables this check, use at your own risk)
2010-07-06
dit blyk dat %s 'n %s lêerstelsel bevat wat nie bekend is daarvoor om spasie te reserveer vir DOS-agtige selflaai nie. Die installasie van GRUB kan die VERNIETIGING VAN DIE LêERSTELSEL tot gevolg hê as waardevolle data oorskryf word deur die grub-opstelling (--skip-fs-probe versper hierdie kontrole, gebruik op eie risiko)
171.
Your embedding area is unusually small. core.img won't fit in it.
2010-07-06
Jou inbeddingsgaping is ongewoon klein. core.img Sal nie inpas nie.
172.
no terminator in the core image
2010-07-06
geen afsluiter in die kernafbeelding nie
222.
MODULE
2010-07-04
MODULE
324.
GNU GRUB version %s
2010-07-05
GNU GRUB weergawe %s
325.
ESC at any time exits.
2010-07-05
ESC laat jou enige tyd uitgaan.
326.
Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible device or file completions. %s
2010-07-05
Minimale BASH-tipe lynredigering word ondersteun. TAB lys moontlike opdragvoltooiïngs vir die eerste woord. Op enige ander plek sal TAB moontlike toestel- of lêervoltooiïngs lys. %s
329.
Clear the screen.
2010-07-04
Maak skerm skoon.
332.
Press any key to continue...
2010-07-05
Druk enige sleutel om voort te gaan...
337.
cannot compress the kernel image
2010-07-06
Kan nie die kernafbeelding kompakteer nie
344.
diskboot.img size must be %u bytes
2010-07-06
diskboot.img se grootte moet %u grepe wees
374.
Show the contents of a file.
2010-07-02
Vertoon die inhoud van 'n lêer.
375.
Show this message.
2010-07-04
Vertoon hierdie boodskap.
378.
Remove a module.
2010-07-04
Verwyder 'n module
379.
Show loaded modules.
2010-07-04
Vertoon gelaaide modules.
380.
Exit from GRUB.
2010-07-04
Verlaat GRUB.
397.
Save read value into variable VARNAME.
2010-07-03
Stoor die ingeleesde waarde in veranderlike VARNAME.
406.
ADDR VALUE [MASK]
2010-07-03
ADDR WAARDE [MASKER]
408.
ADDR
2010-07-03
ADDR
417.
Display output on all consoles.
2010-07-04
Vertoon uitsette op al die konsoles.
418.
Use serial console.
2010-07-04
Gebruik die serie-konsole.
419.
Ask for file name to reboot from.
2010-07-04
Vra 'n lêernaam om vanaf oor te selflaai.
421.
Invoke user configuration routing.
2010-07-04
Roep die gebruikerinstellingsroetering op.
422.
Enter in KDB on boot.
2010-07-04
Betree KDB tydens selflaai.
423.
Use GDB remote debugger instead of DDB.
2010-07-04
Gebruik die GDB afstandontfouter in plaas van DDB.
424.
Disable all boot output.
2010-07-04
Versper alle selflaai uitsette.
425.
Wait for keypress after every line of output.
2010-07-04
Wag vir 'n sleuteldruk na elke uitvoerreël.
427.
Boot into single mode.
2010-07-04
Selflaai in enkelmodus.
428.
Boot with verbose messages.
2010-07-04
Selflaai met wydlopige boodskappe.
429.
Don't reboot, just halt.
2010-07-04
Moet nie selflaai nie, stop net.
430.
Change configured devices.
2010-07-04
Verander ingestelde toestelle.
432.
Disable SMP.
2010-07-04
Versper SMP.
433.
Disable ACPI.
2010-07-04
Versper ACPI.
434.
Don't display boot diagnostic messages.
2010-07-04
Moenie die selflaaidiagnoseboodskappe vertoon nie
435.
Boot with debug messages.
2010-07-04
Selflaai met ontfoutboodskappe.
437.
DEVICE
2010-07-04
TOESTEL
443.
Load kernel of FreeBSD.
2010-07-04
Laai kern van FreeBSD