Translations by Yuras

Yuras has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 186 results
5.
Terminal plugin for Files
2017-05-10
Плугін тэрмінала для Файлаў
6.
Open a terminal from Files
2017-05-10
Адкрыць тэрмінал з праграмы Файлы
7.
Open Terminal is a plugin for the Files application that adds a menu item to the context menu to open a terminal in the currently browsed directory.
2017-05-10
Плугін тэрмінала для праграмы Файлы дадае пункт у кантэкставае меню, які адкрывае тэрмінал у бягучым каталогу.
14.
shell;prompt;command;commandline;cmd;
2017-05-10
абалонка;загадны радок;загад;
33.
Default color of text in the terminal, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as “red”).
2017-05-10
Спецыфікацыя прадвызначанага колеру тэксту ў тэрмінале (у фармаце HTML або англійская назва колеру, як "red").
35.
Default color of terminal background, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as “red”).
2017-05-10
Спецыфікацыя прадвызначанага колеру фону тэрмінала (у фармаце HTML або англійская назва колеру, як "red").
37.
Default color of bold text in the terminal, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as “red”). This is ignored if bold-color-same-as-fg is true.
2017-05-10
Спецыфікацыя прадвызначанага колеру тоўстых літар тэксту ў тэрмінале (у фармаце HTML або англійская назва колеру, як "red"). Гэта настройка не ўздзейнічае на праграму, калі ключ bold_color_same_as_fg уключаны.
40.
Scale factor for the cell height to increase line spacing. (Does not increase the font’s height.)
2019-03-14
Маштабны каэфіцыент вышыні клеткі для павелічэння адлегласці паміж радкамі. (Не ўплывае на вышыню шрыфту.)
41.
Scale factor for the cell width to increase letter spacing. (Does not increase the font’s width.)
2019-03-14
Маштабны каэфіцыент шырыні клеткі для павелічэння адлегласці паміж літарамі. (Не ўплывае на шырыню шрыфту.)
42.
Whether to use custom cursor colors
2017-05-10
Ці трэба ўжыць уласныя колеры курсора
43.
If true, use the cursor colors from the profile.
2017-05-10
Калі ўключана, ужыць колеры курсора з профілю.
44.
Cursor background color
2017-05-10
Фонавы колер курсора
45.
Custom color of the background of the terminal’s cursor, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as “red”). This is ignored if cursor-colors-set is false.
2017-05-10
Спецыфікацыя ўласнага фонавага колеру курсора ў тэрмінале (у фармаце HTML або англійская назва колеру, як "red"). Гэта настройка не ўздзейнічае на праграму, калі ключ ursor-colors-set выключаны.
46.
Cursor foreground colour
2017-05-10
Колер пярэдняга плана курсора
47.
Custom color for the foreground of the text character at the terminal’s cursor position, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as “red”). This is ignored if cursor-colors-set is false.
2017-05-10
Спецыфікацыя ўласнага колеру пярэдняга плана курсора ў тэрмінале (у фармаце HTML або англійская назва колеру, як "red"). Гэта настройка не ўздзейнічае на праграму, калі ключ cursor-colors-set выключаны.
48.
Whether to use custom highlight colors
2017-05-10
Ці трэба ўжыць уласныя колеры выдзялення
49.
If true, use the highlight colors from the profile.
2017-05-10
Калі ўключана, ужыць колеры выдзялення з профілю.
50.
Highlight background color
2017-05-10
Фонавы колер выдзялення
51.
Custom color of the background of the terminal’s highlight, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as “red”). This is ignored if highlight-colors-set is false.
2017-05-10
Спецыфікацыя фонавага колеру выдзялення ў тэрмінале (у фармаце HTML або англійская назва колеру, як "red"). Гэта настройка не ўздзейнічае на праграму, калі ключ highlight-colors-set выключаны.
52.
Highlight foreground colour
2017-05-10
Колер пярэдняга плана выдзялення
53.
Custom color for the foreground of the text character at the terminal’s highlight position, as a color specification (can be HTML-style hex digits, or a color name such as “red”). This is ignored if highlight-colors-set is false.
2017-05-10
Спецыфікацыя колеру пярэдняга плана выдзеленых знакаў у тэрмінале (у фармаце HTML або англійская назва колеру, як "red"). Гэта настройка не ўздзейнічае на праграму, калі ключ highlight-colors-set выключаны.
60.
Whether bold is also bright
2019-03-14
Ці рабіць тоўстыя літары светлымі
61.
If true, setting bold on the first 8 colors also switches to their bright variants.
2019-03-14
Калі ўключана, тоўстыя літары першых 8 колераў будуць таксама светлымі.
63.
List of ASCII punctuation characters that are not to be treated as part of a word when doing word-wise selection
2019-03-14
Спіс знакаў пунктуацыі ASCII, якія не лічацца часткай слова пры вылучэнні тэксту поўнымі словамі
2017-05-10
Спіс знакаў пунктуацыі ASCII, якія не лічацца часткай слова пры вылучэнні тэксту поўнымі словамі.
70.
Number of scrollback lines to keep around. You can scroll back in the terminal by this number of lines; lines that don’t fit in the scrollback are discarded. If scrollback_unlimited is true, this value is ignored.
2017-05-10
Колькасць радкоў у памяці пракруткі. Пракрутка назад у тэрмінале магчымая толькі ў межах гэтых радкоў. Радкі, якія не змясціліся ў памяці, незваротна забываюцца. Калі ключ scrollback_unlimited уключаны, гэта значэнне ігнаруецца.
75.
Whether to scroll to the bottom when there’s new output
2017-05-10
Ці трэба пракручваць тэрмінал уніз пры з'яўленні новага вываду
76.
If true, whenever there’s new output the terminal will scroll to the bottom.
2017-05-10
Калі ўключана, пры з'яўленні новага вываду ў тэрмінале паласа пракруткі будзе перасунута ў канец.
78.
Possible values are “close” to close the terminal, “restart” to restart the command, and “hold” to keep the terminal open with no command running inside.
2017-05-10
Магчымыя значэнні: "close" (закрыць тэрмінал), "restart" (перазапусціць загад) і "hold" (пакінуць акно тэрмінала адкрытым).
86.
The possible values are “system” to use the global cursor blinking settings, or “on” or “off” to set the mode explicitly.
2017-05-10
Магчымыя значэнні: "system" (выкарыстаць агульныя настройкі мільгання курсора), "on" (уключыць) ці "off" (выключыць).
88.
Possible values are “always” or “never” allow blinking text, or only when the terminal is “focused” or “unfocused”.
2019-03-14
Магчымая значэнні: "always" (заўсёды мільгаць), "never" (ніколі не мільгаць), "focused" (калі тэрмінал у фокусе) ці "unfocused" (калі не ў фокусе).
99.
Whether ambiguous-width characters are narrow or wide when using UTF-8 encoding
2017-05-10
Ці з'яўляюцца знакі нявызначанай шырыні вузкімі або шырокімі пры выкарыстанні кадавання UTF-8
107.
Keyboard shortcut to export the current tab contents to file in various formats
2019-03-14
Клавіятурны скарот каб экспартаваць змесціва бягучай карткі ў файл у розных фарматах
108.
Keyboard shortcut to print the current tab contents to printer or file
2019-03-14
Клавіятурны скарот каб надрукаваць змесціва бягучай карткі на прынтары ці ў файл
112.
Keyboard shortcut to copy text as HTML
2018-01-21
Клавіятурны скарот для капіравання тэксту як HTML
114.
Keyboard shortcut to select all text
2017-05-10
Клавіятурны скарот для вылучэння ўсяго тэксту
115.
Keyboard shortcut to open the Preferences dialog
2017-05-10
Клавіятурны скарот для адкрыцця дыялогавага акенца настроек
118.
Keyboard shortcut to toggle the read-only state
2017-05-10
Клавіятурны скарот для пераключэння даступнасць толькі для чытання
131.
Keyboard shortcut to switch to the last tab
2019-03-14
Клавіятурны скарот для пераключэння на апошнюю картку
136.
Keyboard shortcut to show the primary menu
2019-03-14
Клавіятурны скарот каб паказаць асноўнае меню
138.
Whether to have Alt+letter access keys for the menubar. They may interfere with some applications run inside the terminal so it’s possible to turn them off.
2017-05-10
Ці патрэбныя клавішы хуткага доступу да стужкі меню тыпу "Alt+літара". Яны могуць канфліктаваць з некаторымі праграмамі ў тэрмінале, таму мы даем магчымасць выключыць іх.
139.
Whether shortcuts are enabled
2017-05-10
Ці трэба ўключыць клавіятурныя скароты
140.
Whether shortcuts are enabled. They may interfere with some applications run inside the terminal so it’s possible to turn them off.
2017-05-10
Ці трэба ўключыць клавіятурныя скароты. Яны могуць канфліктаваць з некаторымі праграмамі ў тэрмінале, таму мы даем магчымасць выключыць іх.
148.
When to show the tabs bar
2017-05-10
Калі паказваць паліцу картак
149.
The position of the tab bar
2019-03-14
Размяшчэнне паліцы картак
2017-05-10
Размяшчэнне паліцы картак.
150.
Which theme variant to use
2017-05-10
Які матыў выкарыстоўваць
156.
Default
2017-05-10
Прадвызначаны
157.
Light
2017-05-10
Светлы
158.
Dark
2017-05-10
Цёмны