Translations by Yuras

Yuras has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 93 results
2.
Set this to one of “none”, “lock-screen”, or “force-logout”. The action will get performed when the smartcard used for log in is removed.
2017-05-09
Настаўце значэнне "none" (нічога), "lock-screen" (замкнуць экран) ці "force-logout" (прымусова выйсці). Дзеянне будзе выканана пры выманні смарт-карты, якая ўжываецца для ўваходу ў сістэму.
3.
Possible values are “on”, “off”, and “custom”.
2017-08-23
Магчымыя значэнні: "on" (уключана), "off" (выключана) і "custom" (уласнае).
4.
Keyboard Bell Custom Filename
2017-08-23
Імя файла ўласнага званочка клавіятуры
5.
File name of the bell sound to be played.
2017-08-23
Імя файла з гукам званочка.
6.
Whether the tablet’s orientation is locked, or rotated automatically.
2017-05-09
Ці арыентацыя планшэта заблакіравана, ці яны змяняецца аўтаматычна.
7.
Mouse button orientation
2017-08-23
Арыентацыя кнопкі мышы
8.
Swap left and right mouse buttons for left-handed mice.
2017-08-23
Падмяніць левую і правую кнопкі мышы для левай рукі.
9.
Single Click
2017-08-23
Адна пстрычка
10.
Acceleration multiplier for mouse motion. A value of -1 is the system default.
2017-08-23
Каэфіцыент паскарэння перасоўвання мышы. Для прадвызначанага ў сістэме значэння выкарыстайце -1.
11.
Motion Threshold
2017-08-23
Парог перасоўвання
12.
Distance in pixels the pointer must move before accelerated mouse motion is activated. A value of -1 is the system default.
2017-08-23
Адлегласць у пікселах, на якую прасунецца паказальнік, да таго як уключыцца паскарэнне мышы. Для прадвызначанага ў сістэме значэння выкарыстайце -1.
19.
Key Repeat Interval
2017-08-23
Інтэрвал паўтарэння клавішы
20.
Delay between repeats in milliseconds.
2017-08-23
Перапынак паміж паўтарэннямі ў мілісекундах.
21.
Initial Key Repeat Delay
2017-08-23
Пачатковая затрымка паўтарэння клавішы
22.
Initial key repeat delay in milliseconds.
2017-08-23
Пачатковая затрымка паміж паўтарэннямі ў мілісекундах.
23.
Remember NumLock state
2017-08-23
Запамінаць стан NumLock
24.
When set to true, GNOME will remember the state of the NumLock LED between sessions.
2017-08-23
Калі ўключана, GNOME будзе запамінаць стан індыкатара NumLock паміж сеансамі.
30.
Select the touchpad scroll method. Supported values are: “disabled”, “edge-scrolling”, “two-finger-scrolling”.
2017-08-23
Выбар спосабу пракруткі чулай панэлі. Магчымыя значэнні: "disabled" (выключана), "edge-scrolling" (пракрутка з краю), "two-finger-scrolling" (пракрутка двума пальцамі).
35.
Touchpad button orientation
2017-08-23
Арыентацыя кнопкі чулай панэлі
36.
Swap left and right mouse buttons for left-handed mice with “left”, “right” for right-handed, “mouse” to follow the mouse setting.
2017-08-23
Падмяніць левую і правую кнопкі мышы для левай рукі ("left"), для правай рукі ("right") ці прытрымлівацца настроек для мышы ("mouse").
37.
Natural scrolling
2017-08-23
Натуральная пракрутка
38.
Set this to TRUE to enable natural (reverse) scrolling for touchpads.
2017-08-23
Уключыць натуральную (зваротную) пракрутку чулых панэляў.
39.
Mouse wheel emulation button. 0 to disable the feature.
2017-08-23
Кнопка сімуляцыі кола мышы. 0 выключае функцыю.
47.
Set this to “none”, “cw” for 90 degree clockwise, “half” for 180 degree, and “ccw” for 90 degree counterclockwise.
2017-05-09
Значэнні: "none" (нічога), "cw" (90 градусаў па ходу гадзіннікавай стрэлкі), "half" (180 градусаў) ці "ccw" (90 градусаў супраць гадзіннікавай стрэлкі).
73.
If the night light mode is enabled
2017-05-09
Калі ўключаны начны рэжым
74.
Night light mode changes the color temperature of your display when the sun has gone down or at preset times.
2018-10-08
Начны рэжым мяняе тэмпературу колераў экрана пры заходзе сонейка ці зараз жа.
75.
Temperature of the display when enabled
2017-05-09
Тэмпература колераў экрана, калі ўключана
76.
This temperature in Kelvin is used to modify the screen tones when night light mode is enabled. Higher values are bluer, lower redder.
2017-05-09
Тэмпература ў Кельвінах, якая вызначае адценні экрана пры ўключэнні начнога рэжыму. Большыя значэнні адпавядаюць сіняму, а меншыя - чырвонаму.
77.
Use the sunrise and sunset
2017-05-09
Выкарыстаць усход і заход сонейка
78.
Calculate the sunrise and sunset times automatically, from the current location.
2017-05-09
Вылічваць час усходу і заходу аўтаматычна, зыходзячы з месцазнаходжання.
79.
The start time
2017-05-09
Час пачатку
80.
When “night-light-schedule-automatic” is disabled, use this start time in hours from midnight.
2017-05-09
Выкарыстоўваць як час пачатку (гадзіны пасля поўначы), калі “night-light-schedule-automatic” выключана.
81.
The end time
2017-05-09
Час заканчэння
82.
When “night-light-schedule-automatic” is disabled, use this end time in hours from midnight.
2017-05-09
Выкарыстоўваць як час заканчэння (гадзіны пасля поўначы), калі “night-light-schedule-automatic” выключана.
83.
The last detected position
2017-05-09
Апошняе вядомае месцазнаходжанне
84.
When location services are available this represents the last detected location. The default value is an invalid value to ensure it is always updated at startup.
2017-05-09
Апошняе вядомае месцазнаходжанне, калі адпаведныя службы даступныя. Прадвызначанае значэнне настаўлена хібным, каб яно было абноўлена адразу пасля запуску.
86.
A list of strings representing the plugins that are allowed to be loaded (default: “all”). This is only evaluated on startup.
2017-08-23
Спіс плугінаў, для якіх дазволена загрузка (прадвызначана: "all", для ўсіх). Гэта настройка правяраецца толькі падчас запуску.
99.
Launch settings
2017-05-09
Настройкі запуску
128.
Binding to lower the volume.
2018-10-08
Скарот для памяншэння гучнасці.
129.
Volume mute/unmute
2018-10-08
Уключыць/выключыць гучнасць
130.
Binding to mute/unmute the volume.
2018-10-08
Скарот для уключэння/выключэння гучнасці.
132.
Binding to raise the volume.
2018-10-08
Скарот для павелічэння гучнасці.
133.
Microphone mute/unmute
2018-10-08
Уключыць/выключыць мікрафон
134.
Binding to mute/unmute the microphone.
2018-10-08
Скарот для уключэння/выключэння мікрафона.
257.
The brightness of the screen when idle
2017-08-23
Яркасць экрана пры бяздзейнасці
258.
This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle.
2017-08-23
Якрасць экрана ноўтбука пры адсутнасці дзеянняў у сеансе.
259.
Dim the screen after a period of inactivity
2017-08-23
Зацямніць экран пасля перыяду бяздзейнасці
260.
If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle.
2017-08-23
Ці зацямняць экран для захавання энергіі калі камп'ютар нічога не робіць.
261.
Sleep timeout computer when on AC
2017-08-23
Час пераходу ў сон калі камп'ютар падключаны да сілкавання
262.
The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive before it goes to sleep. A value of 0 means never.
2017-08-23
Колькі часу ў секундах камп'ютар, падключаны да сілкавання, павінны бяздзейнічаць, да таго як засне. 0 азначае ніколі.