Translations by Yuras

Yuras has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 86 results
3.
Initial Setup
2018-04-06
Пачатковая настройка
4.
_Next
2018-04-06
_Далей
6.
_Accept
2018-04-06
_Прыняць
7.
_Skip
2018-04-06
Пр_апусціць
8.
_Previous
2018-04-06
_Назад
9.
_Cancel
2018-04-06
_Скасаваць
10.
Force existing user mode
2018-04-06
Прымусова захаваць наяўны рэжым карыстальніка
11.
— GNOME initial setup
2018-04-06
- Пачатковая настройка GNOME
13.
Failed to register account
2018-04-06
Не ўдалося зарэгістраваць конт
14.
No supported way to authenticate with this domain
2018-04-06
Адсутнічае даступны спосаб ідэнтыфікацыі ў гэтым дамене
15.
Failed to join domain
2018-04-06
Не ўдалося далучыцца да дамена
16.
Failed to log into domain
2018-04-06
Не ўдалося ўвайсці ў дамен
17.
Enterprise Login
2018-04-06
Карпаратыўны ўваход у сістэму
18.
Enterprise login allows an existing centrally managed user account to be used on this device. You can also use this account to access company resources on the internet.
2018-04-06
Карпаратыўны ўваход у сістэму дазваляе выкарыстанне адзінага конта карыстальніка на гэтым прыстасаванні. Таксама праз гэты конт можна карыстацца карпаратыўнымі рэсурсамі ў інтэрнэт.
19.
_Domain
2018-04-06
_Дамен
20.
_Username
2018-04-06
І_мя карыстальніка
21.
_Password
2018-04-06
_Пароль
22.
Enterprise domain or realm name
2018-04-06
Карпаратыўны дамен або назва рэгіёна
23.
C_ontinue
2018-04-06
_Працягнуць
24.
Domain Administrator Login
2018-04-06
Уваход адміністратара дамена
25.
In order to use enterprise logins, this computer needs to be enrolled in a domain. Please have your network administrator type the domain password here, and choose a unique computer name for your computer.
2018-04-06
Каб ужыць карпаратыўныя конты, трэба спачатку ўвесці гэты камп'ютар у дамен. Папрасіце вашага сеткавага адміністратара ўвесці вось тут пароль дамена і прызначыць гэтаму камп'ютару ўнікальнае імя ў межах сеткі.
26.
_Computer
2018-04-06
_Камп'ютар
27.
Administrator _Name
2018-04-06
І_мя адміністратара
28.
Administrator Password
2018-04-06
Пароль адміністратара
29.
Please check the name and username. You can choose a picture too.
2018-04-06
Праверце імя і імя карыстальніка. Таксама можаце абраць выяву.
30.
We need a few details to complete setup.
2018-04-06
Для завяршэння наладкі патрабуецца дадатковая інфармацыя.
33.
Avatar image
2018-04-06
Аватара
34.
About You
2018-04-06
Пра вас
35.
Please provide a name and username. You can choose a picture too.
2018-04-06
Увядзіце імя і імя карыстальніка. Таксама можаце абраць выяву.
36.
_Full Name
2018-04-06
_Поўнае імя
41.
Cannot automatically join this type of domain
2018-04-06
Немагчыма аўтаматычна далучыцца да дамена такога тыпу
42.
No such domain or realm found
2018-04-06
Дамен або рэгіён не знойдзены
43.
Cannot log in as %s at the %s domain
2018-04-06
Не ўдалося ўвайсці як %s у дамен %s
44.
Invalid password, please try again
2018-04-06
Хібны пароль, паўтарыце спробу
45.
Couldn’t connect to the %s domain: %s
2018-04-06
Не ўдалося злучыцца з даменам %s: %s
46.
Sorry, that user name isn’t available. Please try another.
2018-04-06
Гэтае імя карыстальніка недаступнае. Калі ласка, выберыце іншае.
47.
The username is too long.
2018-04-06
Імя карыстальніка надта доўгае.
48.
The username cannot start with a “-”.
2018-04-06
Імя карыстальніка не можа пачынацца з "-".
50.
The username should only consist of upper and lower case letters from a-z, digits and the following characters: . - _
2018-04-06
Імя карыстальніка павінна складацца толькі з літар англійскага алфавіта верхняга ці ніжняга рэгістраў з 'a' да 'z', лічбаў і знакаў '.', '-' i '_'
51.
This will be used to name your home folder and can’t be changed.
2018-04-06
Гэта назва будзе ўжыта для дамашняй папкі і не можа быць зменена пазней.
52.
Add Account
2018-04-06
Новы конт
53.
Online Accounts
2018-04-06
Сеціўныя конты
54.
Connect Your Online Accounts
2018-04-06
Злучэнне з вашымі сеціўнымі контамі
56.
Accounts can be added and removed at any time from the Settings application.
2018-04-06
Вы можаце дадаць ці выдаліць конты ў любы момант праз дастасаванне Настройкі.
57.
Preview
2018-04-06
_Папярэдні агляд
58.
More…
2018-04-06
Яшчэ...
59.
No inputs found
2018-04-06
Спосабы ўводу ды раскладкі не знойдзены
60.
Typing
2018-04-06
Пісьмо
61.
Select your keyboard layout or an input method.
2018-04-06
Выберыце клавіятурную раскладку або спосаб уводу.
62.
No languages found
2018-04-06
Мовы не знойдзены