Translations by Iestyn Pryce

Iestyn Pryce has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 103 results
53.
Stream is already closed
2010-01-09
Mae'r llif wedi'i gau yn barod
55.
Operation was cancelled
2010-01-09
Diddymwyd y weithred
64.
%s type
2010-01-09
math %s
65.
Unknown type
2010-01-09
Fath anhysbys
66.
%s filetype
2010-01-09
math ffeil %s
109.
Operation not supported
2010-01-09
Ni chynhelir y weithred
243.
Unnamed
2010-01-09
Heb enw
245.
Unable to find terminal required for application
2010-01-09
Methwyd canfod y terfynell angenrheidiol ar gyfer y rhaglen
277.
Trash not supported
2010-01-09
Ni chynhelir sbwriel
298.
Wrong number of tokens (%d)
2010-01-09
Nifer anghywir o docynnau (%d)
299.
No type for class name %s
2010-01-09
Dim fath ar gyfer enw dosbarth %s
301.
Type %s is not classed
2010-01-09
Dydy %s heb ei ddosbarthu
585.
Invalid filename %s
2010-01-09
Enw ffeil annilys %s
591.
Invalid filename
2010-01-09
Enw ffeil annilys
616.
(invalid encoding)
2010-01-09
(amgodiad annilys)
626.
Error setting symlink: %s
2010-01-09
Gwall wrth osod cyswllt symbolaidd: %s
627.
Error setting symlink: file is not a symlink
2010-01-09
Gwall wrth osod cyswllt symbolaidd: dydy'r ffeil ddim yn gyswllt symbolaidd
640.
Error reading from file: %s
2010-01-09
Gwall wrth ddarllen ffeil: %s
641.
Error closing file: %s
2010-01-09
Gwall wrth cau ffeil': %s
642.
Error seeking in file: %s
2010-01-09
Gwall wrth chwilio ffeil: %s
644.
Error writing to file: %s
2010-01-09
Gwall wrth ysgrifennu i ffeil: %s
646.
Error creating backup copy: %s
2010-01-09
Gwall wrth greu copï wrth gefn: %s
647.
Error renaming temporary file: %s
2010-01-09
Gwall wrth ailenwi ffeil dros dro: %s
648.
Error truncating file: %s
2010-01-09
Gwall wrth talfyrru ffeil: %s
653.
Error removing old file: %s
2010-01-09
Gwall wrth gwaredu hen ffeil: %s
656.
Cannot truncate GMemoryInputStream
2010-01-09
Methu talfyrru GMemoryInputStream
865.
No valid bookmark file found in data dirs
2010-01-09
Ni ddarganfuwyd ffeil llyfrnodau ddilys yn y plygell data
884.
%a %b %e %H:%M:%S %Y
2011-09-07
Dydd %A %d mis %B %Y %T %Z
885.
%m/%d/%y
2011-09-07
%d.%m.%y
886.
%H:%M:%S
2011-09-07
%T
887.
%I:%M:%S %p
2011-09-07
%l:%M:%S %P %Z
888.
January
2011-09-07
Ionawr
889.
February
2011-09-07
Chwefror
890.
March
2011-09-07
Mawrth
891.
April
2011-09-07
Ebrill
892.
May
2011-09-07
Mai
893.
June
2011-09-07
Mehefin
894.
July
2011-09-07
Gorffennaf
900.
Jan
2011-09-07
Ion
901.
Feb
2011-09-07
Chw
902.
Mar
2011-09-07
Maw
903.
Apr
2011-09-07
Ebr
904.
May
2011-09-07
Mai
905.
Jun
2011-09-07
Meh
906.
Jul
2011-09-07
Gor
912.
Monday
2011-09-07
Llun
913.
Tuesday
2011-09-07
Mawrth
914.
Wednesday
2011-09-07
Mercher
915.
Thursday
2011-09-07
Iau
916.
Friday
2011-09-07
Gwener