Translations by Rihards Prieditis

Rihards Prieditis has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 278 results
4.
program error
2010-05-10
programmas kļūda
5.
stack overflow
2010-05-10
steka pārplūšana
6.
Unknown system error
2010-05-10
Nezināma sistēmas kļūda
7.
regular empty file
2017-02-17
parasta tukša datne
2010-05-10
parasts tukšs fails
8.
regular file
2017-02-17
parasta datne
2010-05-10
parasts fails
9.
directory
2010-05-10
direktorija
10.
symbolic link
2010-05-10
simboliskā saite
11.
message queue
2017-02-17
ziņojumu rinda
2010-05-10
ziņu rinda
12.
semaphore
2010-05-10
semafors
13.
shared memory object
2010-05-10
koplietots atmiņas objekts
14.
typed memory object
2010-05-10
tipa atmiņas objekts
15.
block special file
2017-02-17
īpaša bloka datne
2010-05-10
īpašais bloka fails
16.
character special file
2017-02-17
īpaša rakstzīmes datne
2010-05-10
īpašaias rakstzīmes fails
18.
fifo
2010-05-10
fifo
28.
socket
2010-05-10
sokets
30.
weird file
2017-02-17
dīvaina datne
2010-05-10
dīvains fails
36.
%s: invalid option -- '%c'
2017-02-17
%s: nederīga opcija -- “%c”
2011-12-06
%s: nderīga opcija -- "%c"
37.
%s: option requires an argument -- '%c'
2017-02-17
%s: opcijai nepieciešams arguments -- “%c”
2011-12-06
%s: opcijai nepieciešams arguments -- "%c"
38.
`
2017-02-17
2011-12-06
"
39.
'
2017-02-17
2011-12-06
"
40.
Success
2010-05-10
Veiksmīgi
41.
No match
2017-02-17
Nav atbilstību
2010-05-10
Nav sakritību
42.
Invalid regular expression
2010-05-10
Nederīga regulārā izteiksme
43.
Invalid collation character
2010-05-10
Nederīga salīdzināmā rakstzīme
44.
Invalid character class name
2010-05-10
Nederīgs rakstzīmju klases nosaukums
45.
Trailing backslash
2017-02-17
Sekojošās otrādās slīpsvītras
2010-05-10
Atkārtojošās otrādās slīpsvītras
46.
Invalid back reference
2017-02-17
Nederīga atpakaļ norāde
2010-05-10
Nederīga aizmugures atsauce
48.
Unmatched ( or \(
2010-05-10
Nesakrītošs ( vai \(
49.
Unmatched \{
2010-05-10
Nesakrītošs \{
50.
Invalid content of \{\}
2017-02-17
Nederīgs \{\} saturs
2010-05-10
Nederīgs saturs iekš \{\}
51.
Invalid range end
2010-05-10
Nederīgas apgabala beigas
52.
Memory exhausted
2017-02-17
Atmiņa izsmelta
2010-05-10
Izskausta atmiņa
53.
Invalid preceding regular expression
2010-05-10
Nederīga iepriekšējā regulārā izteiksme
54.
Premature end of regular expression
2010-05-10
Priekšlaicīgas beigas regulārai izteiksmei
55.
Regular expression too big
2010-05-10
Pārāk liela regulārā izteiksme