Translations by Reinout van Schouwen

Reinout van Schouwen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 67 results
1.
Photo mode
2014-02-19
Foto-modus
3.
Video mode
2014-02-19
Video-modus
5.
Photo burst mode
2014-02-19
Burst-modus (foto)
7.
Take a photo using a webcam
2014-02-19
Foto nemen met behulp van een webcam
8.
Navigate to the previous page of effects
2014-02-19
Naar de vorige pagina met effecten bladeren
9.
Effects
2014-02-19
Effecten
11.
Navigate to the next page of effects
2014-02-19
Naar de volgende pagina met effecten bladeren
12.
Leave fullscreen mode and go back to windowed mode
2014-02-19
Volledig scherm verlaten en teruggaan naar venstermodus
17.
Photo resolution
2014-02-19
Foto-resolutie
18.
Video resolution
2014-02-19
Video-resolutie
22.
Hue
2010-09-28
Kleurtint
24.
Image
2014-02-19
Beeldcorrectie
25.
Shutter
2014-02-19
Sluiter
26.
_Countdown
2014-02-19
_Aftellen
28.
Burst mode
2010-09-28
Burst-modus
30.
Delay between photos (seconds)
2010-09-28
Vertraging tussen foto's (seconden)
31.
Capture
2014-02-19
Foto's nemen
32.
_Fullscreen
2014-02-19
_Volledig scherm
33.
P_references
2014-02-19
_Voorkeuren
36.
Take a Photo
2014-02-19
Foto nemen
38.
Save _As…
2010-09-28
Opslaan _als…
49.
Set to true to show a countdown before taking a photo
2014-02-19
Schakel dit in als er afgeteld moet worden bij het maken van een foto
50.
Countdown length
2014-02-19
Tijdsduur van aftellen
51.
The duration of the countdown before taking a photo, in seconds
2014-02-19
Hoe lang het aftellen duurt voordat de foto wordt genomen, in seconden
54.
Camera device string indicator
2010-09-28
String-indicator camera-apparaat
55.
The path to the device node which points to the camera, for example /dev/video0
2014-02-19
Het pad naar de apparaat-node van de camera, bijvoorbeeld /dev/video0
56.
Last selected effect
2014-02-19
Laatst geselecteerd effect
57.
Name of the installed effect that was selected last
2014-02-19
Naam van het geïnstalleerde effect dat als laatste geselecteerd was
58.
Photo width
2014-02-19
Breedte van foto
59.
The width of the image captured from the camera, in pixels
2014-02-19
De breedte van de afbeelding genomen met de camera, in pixels
60.
Photo height
2014-02-19
Hoogte van foto
61.
The height of the image captured from the camera, in pixels
2014-02-19
De hoogte van de afbeelding genomen met de camera, in pixels
62.
Video width
2014-02-19
Breedte van video
63.
The width of the video captured from the camera, in pixels
2014-02-19
De breedte van de video opgenomen met de camera, in pixels
64.
Video height
2014-02-19
Hoogte van video
65.
The height of the video captured from the camera, in pixels
2014-02-19
De hoogte van de video opgenomen met de camera, in pixels
78.
Time between photos in burst mode
2014-02-19
Tijd tussen foto's in burst-modus
79.
The length of time, in milliseconds, to delay between taking each photo in a burst sequence of photos. If the burst delay is less than the countdown duration, the countdown duration will be used instead.
2014-02-19
De tijdsduur in milliseconden tussen foto's bij het maken van een reeks foto's in de burst-modus. Als de tijdsduur van het aftellen minder is dan deze tijdsduur zal de tijdsduur van het aftellen gebruikt worden.
80.
Number of photos in burst mode
2014-02-19
Aantal foto's in burst-modus
81.
The number of photos to take in a single burst.
2010-09-28
Het aantal in een enkele burst te nemen foto's.
92.
Shutter sound
2010-09-28
Sluitergeluid
94.
One or more needed GStreamer elements are missing:
2010-09-28
Eén of meerdere vereiste Gstreamer-onderdelen ontbreken:
95.
No device found
2010-09-28
Geen camera gevonden
96.
%02i:%02i:%02i
2014-02-19
%02i:%02i:%02i
97.
Device capabilities not supported
2010-09-28
Apparaatmogelijkheden niet ondersteund
98.
Unknown device
2010-09-28
Onbekend apparaat
99.
Cancellable initialization not supported
2010-09-28
Annuleerbare initialisatie niet ondersteund
100.
Start in wide mode
2014-02-19
In breedbeeldmodus opstarten
101.
Device to use as a camera
2014-02-19
Het te gebruiken camera-apparaat
102.
DEVICE
2014-02-19
APPARAAT