Translations by Dafydd Harries

Dafydd Harries has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

137 of 37 results
4.
Cannot get debconf version. Is debconf installed?
2016-04-14
Ni ellir cael fersiwn debconf. Ydi debconf wedi ei sefydlu?
7.
Unknown package record!
2016-04-14
Cofnod pecyn anhysbys!
9.
Package extension list is too long
2016-04-14
Mae'r rhestr estyniad pecyn yn rhy hir.
11.
Source extension list is too long
2016-04-14
Mae'r rhestr estyniad ffynhonell yn rhy hir
12.
Error writing header to contents file
2016-04-14
Gwall wrth ysgrifennu pennawd i'r ffeil cynnwys
15.
No selections matched
2016-04-14
Dim dewisiadau'n cyfateb
16.
Some files are missing in the package file group `%s'
2016-04-14
Mae rhai ffeiliau ar goll yn y grŵp ffeiliau pecyn `%s'
17.
DB was corrupted, file renamed to %s.old
2016-04-14
Llygrwyd y cronfa data, ailenwyd y ffeil i %s.old
18.
DB is old, attempting to upgrade %s
2016-04-14
Hen gronfa data, yn ceisio uwchraddio %s
20.
Unable to open DB file %s: %s
2016-04-14
Ni ellir agor y ffeil DB2 %s: %s
21.
Failed to stat %s
2016-04-14
Methodd stat() o %s
23.
Archive has no control record
2016-04-14
Does dim cofnod rheoli gan yr archif
24.
Unable to get a cursor
2016-04-14
Ni ellir cael cyrchydd
25.
realloc - Failed to allocate memory
2016-04-14
realloc - Methwyd neilltuo cof
27.
Compressed output %s needs a compression set
2016-04-14
Mae'r allbwn cywasgiedig %s angen cywasgiad wedi ei osod
28.
Failed to create IPC pipe to subprocess
2016-04-14
Methwyd creu pibell cyfathrebu at isbroses
29.
Failed to fork
2016-04-14
Methodd fork()
32.
IO to subprocess/file failed
2016-04-14
Methodd MA i isbroses/ffeil
33.
Failed to read while computing MD5
2016-04-14
Methwyd darllen wrth gyfrifo MD5
34.
Failed to rename %s to %s
2016-04-14
Methwyd ailenwi %s at %s
35.
Unable to open %s
2016-04-14
Ni ellir agor %s
37.
Failed to read the override file %s
2016-04-14
Methwydd darllen y ffeil dargyfeirio %s
41.
W: Unable to read directory %s
2016-04-14
Rh: Ni ellir darllen y cyfeiriadur %s
42.
W: Unable to stat %s
2016-04-14
Rh: Ni ellir gwneud stat() o %s
43.
E:
2016-04-14
G:
44.
W:
2016-04-14
Rh:
45.
E: Errors apply to file
2016-04-14
G: Mae gwallau yn cymhwyso i'r ffeil
46.
Failed to resolve %s
2016-04-14
Methwyd datrys %s
47.
Tree walking failed
2016-04-14
Methwyd cerdded y goeden
48.
Failed to open %s
2016-04-14
Methwyd agor %s
49.
DeLink %s [%s]
2016-04-14
DatGysylltu %s [%s]
50.
Failed to readlink %s
2016-04-14
Methwyd darllen y cyswllt %s
51.
*** Failed to link %s to %s
2016-04-14
*** Methwyd cysylltu %s at %s
52.
DeLink limit of %sB hit.
2016-04-14
Tarwyd y terfyn cyswllt %sB.
53.
Archive had no package field
2016-04-14
Doedd dim maes pecyn gan yr archif
54.
%s has no override entry
2016-04-14
Does dim cofnod gwrthwneud gan %s
55.
%s maintainer is %s not %s
2016-04-14
Cynaliwr %s yw %s nid %s