Translations by Jostein

Jostein has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
~
The installation failed. Please see ~/.usb-creator.log for more details.
2009-01-28
Installasjonen mislyktes. Vennligst se ~/.usb-creator.log for flere detaljer.
~
gtk-quit
2009-01-28
Avslutt
~
gtk-open
2009-01-28
Åpne
~
gtk-cancel
2009-01-28
Avbryt
~
The installation failed. Please see ~/.usb-creator.log for more details.
2009-01-28
Installasjonen mislyktes. Vennligst se ~/.usb-creator.log for fler detaljer.
~
To try or install Ubuntu from a USB disk, it needs to be set up as a startup disk.
2009-01-28
For å installere Ubuntu fra en minnepinne, trenger den å bli satt opp som en oppstartsdisk.
~
Installation is complete. You may now reboot your computer with this USB thumb drive inserted to boot Ubuntu.
2009-01-28
Installasjonen er ferdig. Nå kan du starte maskinen på nytt med denne minnepinnen satt inn for å starte Ubuntu.
27.
Source disc image (.iso) or CD:
2009-01-28
Kilde-diskavbildning (.iso) eller CD:
31.
Other...
2009-01-28
Annet...
32.
USB disk to use:
2009-01-28
Minnepinnen som skal brukes:
37.
When starting up from this disk, documents and settings will be:
2009-01-28
Når det startes fra denne disken, vil dokumenter og innstillinger være:
39.
How much:
2009-01-28
Hvor mye:
55.
Make USB Startup Disk
2009-01-28
Lag USB oppstartsdisk
63.
Quit the installation?
2009-01-28
Vil du avbryte installasjonen?
64.
Do you really want to quit the installation now?
2009-01-28
Er du sikker på at du vil avbryte installasjonen nå?
67.
Discarded on shutdown, unless you save them elsewhere
2009-01-28
Forkast ved nedstengning, med mindre du har lagret dem et annet sted.
69.
Format
2009-01-28
Format
70.
Installation Complete
2009-01-28
Installasjon fullført
71.
Installation Failed
2009-01-28
Installasjonen mislyktes
73.
Make Startup Disk
2009-01-28
Lag oppstartsdisk
74.
Stored in reserved extra space
2009-01-28
Lagret i reservert ekstraområde