Browsing Vietnamese translation

8 of 12 results
8.
System policy prevents querying package system lock
Chính sách hệ thống không cho phép thăm dò tình trạng khóa lại hệ thống gói phần mềm
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2010-02-06
Located in ../backend/com.ubuntu.systemservice.policy.in.h:12
8 of 12 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.