Translations by Tomasz Dominikowski

Tomasz Dominikowski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

111 of 11 results
2.
Get current global keyboard
2010-09-07
Uzyskaj aktualnie wybraną klawiaturę globalną
3.
Get current global proxy
2010-09-07
Uzyskaj aktualnego globalnego pośrednika sieciowego
4.
Set current global keyboard
2010-09-07
Ustaw bieżącą klawiaturę globalną
5.
Set current global proxy
2010-09-07
Ustaw bieżącego globalnego pośrednika sieciowego
6.
Set current global proxy exception
2010-09-07
Ustaw bieżący wyjątek globalnego pośrednika sieciowego
7.
System policy prevents querying keyboard settings
2010-09-07
Polityka systemowa zabrania dostępu do ustawień klawiatury
8.
System policy prevents querying package system lock
2010-09-07
Polityka systemowa zabrania zapytań o blokadę systemu pakietów
9.
System policy prevents querying proxy settings
2010-09-07
Polityka systemowa zabrania dostępu do ustawień pośrednika sieciowego
10.
System policy prevents setting global keyboard settings
2010-09-07
Polityka systemowa zabrania dostępu do zmian globalnych ustawień klawiatury
11.
System policy prevents setting no_proxy settings
2010-09-07
Polityka systemowa zabrania zmian ustawień no_proxy
12.
System policy prevents setting proxy settings
2010-09-07
Polityka systemowa zabrania zmian ustawień pośrednika sieciowego