Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 193 results
1.
Use the largest continuous free space
Type: text
Description
Sử dụng phần không gian trống liên tục lớn nhất
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:3001
2.
Erase and use the entire disk
Type: text
Description
Xóa và dùng toàn bộ ổ cứng
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2009-10-02
Located in ../ubiquity.templates:4001
3.
Install them side by side, choosing between them each startup
Type: text
Description
Cài đặt chúng từng cái một, lựa chọn giữa chúng mỗi khi khởi động
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:5001
4.
Specify partitions manually (advanced)
Type: text
Description
Xác định phân vùng thủ công (cao cấp)
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:6001
5.
Install
Type: text
Description
This is used as a window title.
Type: text
Description
Cài đặt
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:7001 ../ubiquity.templates:183001
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
Type: text
Description
Cài đặt (chế độ OEM, chỉ dành cho nhà sản xuất)
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:8001
7.
Welcome
Type: text
Description
Type: text
Description
Chào mừng
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:173001 ../ubiquity.templates:252001
8.
Ready to install? Once you answer a few questions, the contents of the live CD can be installed on this computer so you can run the system at full speed and without the CD.
Type: text
Description
Bạn đã sẵn sàng cài đặt? Sau khi bạn trả lời một số câu hỏi, nội dung của live CD sẽ được cài đặt trên máy tính này và bạn có thể chạy hệ thống ở tốc độ tối đa mà không cần CD.
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:10001
9.
Answering the questions should only take a few minutes.
Type: text
Description
Bạn chỉ cần vài phút để trả lời các câu hỏi.
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:14001
10.
Please choose the language used for the installation process. This language will be the default language for the final system.
Bạn hãy chọn ngôn ngữ cho quá trình cài đặt. Ngôn ngữ đó sẽ là ngôn ngữ mặc định của hệ thống sau khi quá trình cài đặt kế thúc.
Translated by zeratulbk on 2009-08-25
110 of 193 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Huynh Trong Nghia, Lê Quốc Tuấn, Lê Trường An, Nguyễn Anh, RadioActiveRice, Vu Do Quynh, zeratulbk.