Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
15 of 5 results
1.
Welcome
Mirë se erdhët
Translated by Vilson Gjeci on 2009-09-10
Located in slides/ubuntu/welcome.html:1
2.
Thank you for choosing Ubuntu 9.10.
Faleminderit që zgjodhët Ubuntu 9.10.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-29
Located in slides/ubuntu/welcome.html:2
3.
We believe that every computer user should be able to work in the environment of their choice and be free to download, change, study and share this software for any purpose, without paying licensing fees.
Ne besojmë se çdo përdorues kompjuteri duhet të jetë i lirë të punojë në ambientin që zgjedh vetë dhe të jetë i lirë të shkarkojë, ndryshojë, studiojë dhe shpërndajë këto programe për çdo qëllim, pa paguar tarifa liçensimi.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-29
Located in slides/ubuntu/welcome.html:3
4.
As part of our promise, we want Ubuntu to work as well for you as possible. So, while it installs, this slideshow will give you a quick introduction.
Si pjesë e këtij premtimi, ne duam që Ubuntu të punojë sa më mirë të jetë e mundur për ju. Kështu që, ndërkohë që ai instalohet, ky prezantim do t'iu paraqesë një hyrje të shpejtë.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-29
Located in slides/ubuntu/welcome.html:4
5.
Ubuntu is designed to be easy. Feel free to explore!
Ubuntu është dizenjuar për të qenë i lehtë. Ndihuni të lirë që të eksploroni!
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-29
Located in slides/ubuntu/welcome.html:5
15 of 5 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.