Translations by thoha

thoha has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

12 of 2 results
3.
New messages appear in the envelope to the left of the clock, so you can see what's happening at a glance.
2011-03-30
ހިނގާ ކަންތައްތައް ފެނުމަށް ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ގަޑީގެ ވާތްފަޅިން އާ މެސެޖެއްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެންނާނެ
4.
Choose Empathy from the Internet Applications menu to set up your accounts.
2011-03-30
އެކައުންޓްތައް ސެޓަޕް ކުރުމަށް އިންޓަނެޓް އެޕްލިކޭޝަންއިން އެމްޕަތީ ހިޔާރުކުރޭ