Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
15 of 5 results
1.
Getting Help with Ubuntu
Të Marrësh Ndihmë nga Ubuntu
Translated by Vilson Gjeci on 2009-09-10
Located in slides/ubuntu/documentation.html:1
2.
<i>Need help?</i> Just click the blue question mark at the top of the screen to access the Ubuntu Help Center.
<i>Ke nevojë për ndihmë?</i> Thjesht kliko pikëpyetjen ngjyrë blu në pjesën e sipërme të ekranit për të hyrë në Qendrën e Ndihmës së Ubuntu.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-29
Located in slides/documentation.html:2
3.
<i>Can't find the answer?</i> The Ubuntu community provides extensive free technical support. There is also commercial support available through Canonical, its partners and approved companies. Learn more at <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
<i>Nuk mund të gjesh përgjigjen?</i> Bashkësia e Ubuntu ju jep ndihmë teknike të zgjeruar dhe falas. Ka edhe mbështetje me pagesë të disponueshme nga Canonical, partnerët dhe kompanitë e aprovuara prej saj. Mësoni më tepër tek <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-29
Located in slides/documentation.html:3
4.
Let us know about your Ubuntu Experience, or learn how to help out, at <a href="http://ubuntu.com/community">ubuntu.com/community</a>!
Na bëni të ditur për Përvojën Tuan në Ubuntu, ose mësoni se si mund të ndihmoni, tek <a href="http://ubuntu.com/community">ubuntu.com/community</a>!
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-29
Located in slides/documentation.html:4
5.
The installation will finish soon. We hope you enjoy Ubuntu.
Instalimi do të përfundojë së shpejti. Shpresojmë t'iu pëlqejë Ubuntu.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-09-29
Located in slides/ubuntu/documentation.html:5
15 of 5 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.