Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
14 of 4 results
1.
Accessibility in Ubuntu
Përdorshmëria në Ubuntu
Translated by Vilson Gjeci on 2009-09-10
Located in slides/ubuntu/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Ubuntu one of the most accessible operating systems around.
Ne duam ti bëjmë kompjuterat që të punojnë për gjithkënd, pavarësisht nga rrethanat tuaja fizike. Për këtë , ne japim mjete që e bëjnë Ubuntu një nga sistemet e operimit më të afrueshme në botë.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-16
Located in slides/ubuntu/accessibility.html:2
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences,</em> inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca,</em> to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
Ju mund t'i keni këto mjete në një vend: <em>Preferencat e Teknologjive Ndihmëse,</em> brenda menusë së sistemit. Nga këtu, ju mund të nisni pamje ndihmëse si <em>Orca,</em> për ta folur tekstin që është në ekran, ose me goditje për t'i shtypur butonat e miut automatikisht.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-16
Located in slides/accessibility.html:3
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
Mbani mend të kontrolloni edhe <em>Preferencat e Pamjess</em>. Ju mund të zgjidhni midis stileve të ndryshme të pamjes ose edhe të ndryshoni gërmat e përdorura nga programet.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-10-16
Located in slides/ubuntu/accessibility.html:4
14 of 4 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vilson Gjeci.