Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
6574 of 396 results
65.
The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format looks like "<Control>a" or "<Shift><Alt>F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "<Ctl>" and "<Ctrl>". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale hurtigtasten for å opprette og vise et nytt notat. Formatet ser ut som «<Control>a» eller «<Shift><Alt>F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «<Ctl>» og «<Ctrl>». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Translated by Runar Ingebrigtsen on 2005-08-18
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-02
In upstream:
Den globale hurtigtasten for å opprette og vise et nytt notat. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Den globale snøggtasten for å oppretta og visa eit nytt notat. Formatet ser slik: «&lt;Control&gt;a» eller slik: «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:62
66.
The global keybinding for opening the "Start Here" note. The format looks like "&lt;Control&gt;a" or "&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "&lt;Ctl&gt;" and "&lt;Ctrl&gt;". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale hurtigtasten for å åpne «Start her»-notatet. Formatet ser ut som «<Control>a» eller «<Shift><Alt>F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «<Ctl>» og «<Ctrl>». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Translated by Runar Ingebrigtsen on 2005-08-18
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-24
In upstream:
Den globale hurtigtasten for å åpne «Start her»-notatet. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2008-01-16
Suggestions:
Den globale snøggtasten for å opna «Start her»-notatet. Formatet ser slik: «&lt;Control&gt;a» eller slik: «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:63
67.
The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks like "&lt;Control&gt;a" or "&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "&lt;Ctl&gt;" and "&lt;Ctrl&gt;". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale hurtigtasten for å vinduet for søk i notater. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle kommandoen «disabled», vil ingen hurtigtast brukes.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-10-06
In upstream:
Den globale hurtigtasten for å vinduet for søk i notater. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2008-01-16
Suggestions:
Den globale snøggtasten for å opna vindauget for søk i notat. Formatet ser slik: «&lt;Control&gt;a» eller slik: «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:64
68.
The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format looks like "&lt;Control&gt;a" or "&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "&lt;Ctl&gt;" and "&lt;Ctrl&gt;". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale hurtigtasten for å åpne vinduet som viser de siste endringene. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle kommandoen «disabled», vil ingen hurtigtast brukes.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-10-06
In upstream:
Den globale hurtigtasten for å åpne vinduet som viser de siste endringene. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2008-01-16
Suggestions:
Den globale snøggtasten for å opna vindauget som viser dei siste endringane. Formatet ser slik: «&lt;Control&gt;a» eller slik: «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:65
69.
The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks like "&lt;Control&gt;a" or "&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as "&lt;Ctl&gt;" and "&lt;Ctrl&gt;". If you set the option to the special string "disabled", then there will be no keybinding for this action.
Den globale hurtigtasten for å vise Tomboys programmeny. Formatet ser ut som «<Control>a» eller «<Shift><Alt>F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «<Ctl>» og «<Ctrl>». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Translated by Runar Ingebrigtsen on 2005-08-18
Reviewed by Espen Stefansen on 2007-06-02
In upstream:
Den globale hurtigtasten for å vise Tomboys programmeny. Formatet ser ut som «&lt;Control&gt;a» eller «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1». Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstaver, og i tillegg forkortelser som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Hvis du velger den spesielle teksten «disabled», vil ingen hurtigtast brukes for denne handlingen.
Suggested by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Den globale snøggtasten for å visa programmenyen i Tomboy. Formatet ser slik: «&lt;Control&gt;a» eller slik: «&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1» ut. Tolkeren er ganske liberal og godtar små og store bokstavar, og i tillegg forkortingar som «&lt;Ctl&gt;» og «&lt;Ctrl&gt;». Viss du vel den spesielle teksten «disabled», vil ingen snøggtast brukast for denne handlinga.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:66
70.
The handler for "note://" URLs
Håndterer for «note://» URLer
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Handsamaren for «note://» URL-ar
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:67
71.
The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin.
Den siste mappa et notat ble eksportert til med «ekportér til HTML»-tillegget.
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Den siste mappa eit notat vart eksportert til med «ekporter til HTML»-tillegget.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:68
72.
The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to HTML plugin.
Den forrige innstillinga for «eksporter lenkede notater»-boksen i eksportér til HTML-tillegget.
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2006-08-23
Suggestions:
Den førre innstillinga for «eksporter lenkja notat»-boksen i eksporter til HTML-tillegget.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:69
73.
The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found recursively) should be included during an export to HTML.
Den siste innstillingen for «Ta med alle andre lenkede notater» boksen i Eksporter til HTML-tillegget. Denne innstillingen brukes sammen med innstillingen for HTML-eksport av lenkede notater og brukes til å spesifisere om alle notater (rekursivt søk) skal tas med under eksport til HTML.
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2007-03-11
Suggestions:
Den siste innstillinga for «Ta med alle andre lenkja notat» boksen i eksporter til HTML-tillegget. Denne innstillinga brukast saman med innstillinga for HTML-eksport av lenkja notat og brukast til å spesifisere om alle notat (rekursivt søk) skal takast med under eksport til HTML.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:70
74.
The note URI of the note that should be considered the "Start Here" note, which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also accessible by hotkey.
URI for notatet som fungerer som «Start her»-notatet. Dette er alltid plassert nederst i Tomboy's notatmeny og er også tilgjengelig via en tastatursnarvei.
Translated and reviewed by Kjartan Maraas on 2007-03-11
Suggestions:
URI for notatet som fungerer som «Start her»-notatet. Dette er alltid plassert nedst i notatmenyen i Tomboy, og er også tilgjengeleg via ein snøggtast.
Norwegian Nynorsk tomboy in Ubuntu Karmic package "tomboy" by Eskild Hustvedt on 2008-08-20
Located in ../data/tomboy.schemas.in.h:71
6574 of 396 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Espen Stefansen, Kjartan Maraas, Kjetil Birkeland Moe, Runar Ingebrigtsen, Sigurd Gartmann, Terance Edward Sola, Tor Harald Thorland, nytroe, Øivind Hoel.