Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.

These translations are shared with Software Properties trunk series template software-properties.

110 of 105 results
1.
Configure the sources for installable software and updates
Konfiguro burimet për programet e instalueshme dhe përditësimet
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-08-23
Located in ../data/software-properties-gtk.desktop.in.h:2 ../data/software-properties-gtk.appdata.xml.in.h:2 ../data/software-properties-qt.desktop.in.h:2
2.
Software Sources
Burimet e Programeve
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-08-23
Located in ../data/software-properties-qt.desktop.in.h:1 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:785 ../softwareproperties/gtk/SoftwarePropertiesGtk.py:804
3.
You need to be root to run this program
Duhet të hyni si rrënjë për të nisur këtë program
Translated by Vilson Gjeci on 2009-08-23
Reviewed by Vilson Gjeci on 2010-01-02
In upstream:
(not translated yet)
Located in ../software-properties-gtk:81
4.
Error: must run as root
Gabim: duhet ta nisësh si rrënjë (root)
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2012-05-30
Located in ../add-apt-repository:91
5.
Error: need a repository as argument
Gabim: nevojitet një magazinë si argument
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-19
Located in ../add-apt-repository:95
6.
Error: '%s' invalid
Gabim: '%s' i pavlefshëm
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-07-16
Located in ../add-apt-repository:192
7.
<i>To improve the user experience of Ubuntu please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Ubuntu project on a weekly basis.

The results are used to improve the support for popular applications and to rank applications in the search results.</i>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<i>Për të përmirësuar përvojën e përdoruesit me Ubuntu ju lutemi të merrni pjesë në konkursin e popullaritetit. Nëse e bëni këtë lista e programeve të instaluara dhe sa shpesh ato janë përdorur do të mblidhet dhe do të dërgohet në mënyrë anonime në Projektin Ubuntu çdo javë.

Rezultatet përdoren për të përmirësuar mbështetjen për programet më të përhapura dhe për të rreshtuar programet në rezultatet e kërkimit.</i>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-09
Located in ../softwareproperties/distro.py:28
8.
<i>To improve the user experiece of Debian please take part in the popularity contest. If you do so the list of installed software and how often it was used will be collected and sent anonymously to the Debian project.

The results are used to optimise the layout of the installation CDs.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<i>Për të përmirësuar përvojën e përdoruesit me Debian ju lutemi të merrni pjesë në konkursin e popullaritetit. Nëse e bëni këtë lista e programeve të instaluara dhe sa shpesh ato janë përdorur do të mblidhet dhe do të dërgohet në mënyrë anonime në Projektin Debian.

Rezultatet përdoren për të përmirësuar krijimin e disqeve të instalimit.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-03-09
Located in ../softwareproperties/distro.py:37
9.
Submit the list of installed software and how often it is is used to the distribution project.
Vendosni listën e programeve të instaluara dhe sa shpesh ajo përdoret për projektin e shpërndarjes.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2011-09-17
Located in ../softwareproperties/distro.py:44
10.
Mirror
Pasqyra
Translated by A. Tafili on 2008-11-23
Reviewed by Vilson Gjeci on 2010-03-03
Located in ../softwareproperties/qt/DialogMirror.py:63
110 of 105 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: A. Tafili, Indrit Bashkimi, Vilson Gjeci.