Translations by Jacek Wolszczak

Jacek Wolszczak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 775 results
424.
Heading (1.1.1)
2006-05-19
Nagłówek (1.1.1)
425.
Heading (1.1.1.1)
2006-05-19
Nagłówek (1.1.1.1)
426.
Heading (1.1.1.1.1)
2006-05-19
Nagłówek (1.1.1.1)
427.
Heading (1.1.1.1.1.1)
2006-05-19
Nagłówek (1.1.1.1.1.1)
430.
Image
2006-05-19
Obrazek
2005-08-05
Obrazki
431.
Image map
2006-05-19
Mapa obrazu
2005-08-05
Obrazki
432.
Image map area
2006-05-19
Kreator mapy obrazu
2005-08-05
Kreator obrazków
440.
Italic
2006-05-19
Kursywa
441.
Java applet
2006-05-19
Aplet Java
442.
Label
2006-05-19
Etykieta
2005-08-05
Pokazywanie etykiet
444.
Links
2008-01-15
Odnośniki
2005-08-05
Odnośnik
461.
Paragraph
2006-05-19
Akapit
471.
Scripts
2006-05-19
Skrypty
483.
Table
2006-05-19
Tabela
484.
Table Caption
2006-05-19
Tytuł
491.
Tables
2006-05-19
Tabele
500.
Textarea
2006-05-19
Tekst
570.
Variable
2006-05-19
Zmienna
576.
Screem Javascript Library
2006-05-19
Biblioteka Javascript
577.
Screem's collection of javascript functions
2006-05-19
Zbiór funkcji Javascript
706.
Editor
2006-05-19
Edytor
739.
Ident
2006-05-19
Wcięcie
774.
Name
2006-05-19
Nazwa
832.
Text
2006-05-19
Tekst
876.
Color Wizard
2006-05-19
Kreator kolorów
877.
Select a Color to Insert
2006-05-19
Okno wyboru koloru
878.
Insert a color
2006-05-19
Wybór koloru
879.
Screem CSS Wizard
2006-05-19
Edytor CSS
881.
CSS Selector
2006-05-19
Selektor CSS
886.
Rule
2006-05-19
Reguła
890.
<b>Match</b>
2006-05-19
<b>Kryteria dopasowania</b>
2005-08-05
<b>_Makra</b>
892.
Background
2006-05-19
Tło
893.
Border
2008-01-15
Obramowanie
2005-08-05
_Obramowanie
895.
CSS Pattern - Screem
2006-05-19
Wzór CSS - Screem
896.
Classification
2008-01-15
Klasyfikacja
2005-08-05
Konfiguracja
898.
Matc_h class
2006-05-19
Klasa
899.
Match _tag
2006-05-19
Znacznik
900.
Match i_d
2006-05-19
Identyfikator
904.
Size / Placement
2006-05-19
Rozmiar / Położenie
2005-08-05
Nazwa witryny:
905.
Unvisited Visited
2006-05-19
Nieodwiedzony Odwiedzony
908.
_Hyperlink
2008-01-15
_Odnośnik