Translations by Jacek Wolszczak

Jacek Wolszczak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 775 results
1.
Screem HTML/XML Editor
2008-01-15
Screem - edytor HTML/XML
2.
Website editor and management system
2006-05-19
Program do edycji i zarządzania stronami www
3.
Apply highlighting to printout
2006-05-19
Podświetlanie składni widoczne na wydruku
4.
Auto Save
2006-05-19
Autozapis
9.
Default filename
2006-05-19
Domyślna nazwa pliku
10.
Default font
2006-05-19
Domyślna czcionka
11.
Do not split words over two lines
2006-05-19
Bez rozdzielania słów pomiędzy dwa wiersze
23.
Print lines every N lines
2006-05-19
Drukowanie numeru wiersza co N wiersze
133.
Forms
2006-05-19
Formularze
285.
CSS 2.0
2006-05-19
CSS 2.0
286.
CSS 2.0 properties
2006-05-19
Właściwości CSS 2.0
304.
Sets the background colour
2006-05-19
Ustawia kolor tła
2005-08-05
_Kolor tła:
305.
Sets the text direction, left to right, right to left, etc.
2006-05-19
Ustawia kierunek tekstu, od lewej, od prawej, itp.
307.
Specifies a maximum height for an element, does not apply to table elements
2006-05-19
Określa maksymalną wysokość elementu. Nie odnosi się do elementów tablicy
308.
Specifies a maximum width for an element, does not apply to table elements
2006-05-19
Określa maksymalną szerokość elementu. Nie odnosi się do elementów tablicy
309.
Specifies a minimum height for an element, does not apply to table elements
2006-05-19
Określa minimalną wysokość elementu. Nie odnosi się do elementów tablicy
310.
Specifies a minimum width for an element, does not apply to table elements
2006-05-19
Określa minimalną szerokość elementu. Nie odnosi się do elementów tablicy
312.
Specifies how big the font should be
2006-05-19
Określa rozmiar czcionki
315.
Specifies if the font should be italic, oblique, etc.
2006-05-19
Określa czy czcionka ma być pogrubiona, kursywą, itp.
316.
Specifies the height of the bottom margin on an element
2006-05-19
Określa wysokość dolnego marginesu elementu
317.
Specifies the height of the top margin on an element
2006-05-19
Określa wysokość górnego marginesu elementu
370.
Abbreviation
2006-05-19
Skrót
371.
Acronym
2006-05-19
Akronim
374.
Anchor
2008-01-15
Kotwica
2005-08-05
Echo
382.
Bold
2006-05-19
Pogrubienie
383.
Button
2006-05-19
Przycisk
384.
Centre align
2006-05-19
Dośrodkowanie
385.
Citation
2006-05-19
Cytat
2005-08-05
Konfiguracja
386.
Code
2008-01-15
Kod
2005-08-05
Zamknij
387.
Column
2006-05-19
Kolumna
405.
Document head
2006-05-19
Nagłówek dokumentu
2005-08-05
_Dokumenty
406.
Document title
2008-01-15
Tytuł dokumentu
2005-08-05
_Dokumenty
409.
Font
2006-05-19
Czcionka
410.
Fonts
2006-05-19
Czcionki
411.
Form
2008-01-15
Formularz
2005-08-05
Formularze
412.
Frame
2006-05-19
Ramka
2005-08-05
Nazwa
413.
Frames
2008-01-15
Ramki
2005-08-05
Formularze
421.
HTML 4.0
2006-05-19
HTML 4.0
2005-08-05
HTML
422.
Heading (1)
2006-05-19
Nagłówek (1)
423.
Heading (1.1)
2006-05-19
Nagłówek (1.1)