Translations by Radek Czajka

Radek Czajka has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
14.
Ignore markup tags, e.g. <p> when spell checking
2006-06-05
Ignorowanie znaczników (np. <p&gt) podczas sprawdzania pisowni.
16.
Ignore words in uppercase when spell checking
2006-06-05
Ignorowanie słów zapisanych dużymi literami podczas sprawdzania pisowni.
17.
Ignore words with numbers when spell checking
2006-06-05
Ignorowanie słów z cyframi podczas sprawdzania pisowni.
18.
Load tag trees on startup in a separate thread
2006-06-05
Ładowanie drzewa znaczników w osobnym wątku podczas startu.
19.
Message view scrollback lines
2006-06-08
Liczba wierszy historii widoku komunikatów