Translations by lukebb

lukebb has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

17 of 7 results
35.
The current hint number
2005-09-22
Bieżący numer podpowiedzi
40.
The mime type that new blank documents will be created as.
2005-09-22
Typ mime, przy użyciu którego nowy pusty dokument zostanie utworzony
41.
The number of lines in the message view window
2005-09-22
Liczba linii w oknie widoku wiadomości
42.
The path to the directory containing the hints files
2005-09-22
Ścieżka dostępu do katalogu zawierającego pliki podpowiedzi
68.
WML Bitmap image
2005-09-22
obraz WML bitmapa
71.
Allow any Users
2005-09-22
Zezwól dowolnemu użytkownikowi
72.
Allow group
2005-09-22
Zezwól grupie